• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

TáltosmesékRSS

Ílt egyszer egy király. Ennek a királynak volt egy daliás szép .fia. De olyan szép volt, derík, hogy mindenki megcsodálta űtet. Örült is ennek az édesapja, de a fiú már tizennyolc éves volt, látja, hogy az ű édesapja mindig szomorú. Kijárt a fiú katonatis ...

Látogatás8321
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy király. Három fia volt neki s három leánya. A leányok mindig zár alatt voltak, a fiútestvírek a leányokat soha az íletben nem látták. Elhatározták, hogy megkírik az apjukat, egy őszi vasárnap dílután, hagy sétáljanak egy kicsit hatosban. ...

Látogatás8379
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt, hol nem volt, a hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, s annak három fia s három leánya. A fiúk szabadon járhattak-kelhettek erdőn-mezőn, mindenfelé, hanem a leányoknak sohasem volt szabad kimenni a palotából, ...

Látogatás8561
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A tatárjárás idejében élt Gyergyóban egy Bákainé nevű székely asszony, aki messze földön híres volt a táltosságáról. Égiháborút, jégesőt, földindulást, minden nagy veszedelmet megjövendölt előre. Egyszer, egy vasárnap, mikor a népek jöttek ki a templom ...

Látogatás10471
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, aki libapásztorsággal foglalkozott. Egyszer, nemsokára született neki egy leánygyermeke. Hogy kitől született, azt még ő maga sem tudta. Alighogy megszületett a leány, mikor háromnapos l ...

Látogatás26309
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy királykisasszony, aki olyan találós meséket tudott feladni, hogy azokat senki a világon ki nem találta, de neki adhattak fel akármilyen nehezet, kitalálta mind. El is bizakodott nagyon az esz ...

Látogatás8376
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Már nagyocskák voltak a gyerekei, ki erre, ki arra ment szolgálatba, s mikor már a szegény ...

Látogatás8708
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót egy szegény ember. A feleségivel, a három gyerekivel éldegélt. Egyszer azt mondta a gyerekeinek: - Édes gyerekeim, má nem bírok keresnyi nektek, felnyőttetek, menjetek el szolgálatot keresnyi! - Jó van, édesapánk; elmenőnk. Mentek is. Alig hagyták ...

Látogatás11542
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy dali szép aranyhajú herceg, akinek nem volt párja hét puszta határban. Csak akarta volna, hozzá ment volna akármelyik királykisasszony, de hiába biztatták a herceget, nem házasodott meg. Folyt ...

Látogatás12252
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény ember, annak a szegény embernek egy fia s egy vörös tehene. Meghal a szegény ember felesége, s a gyermek árván marad. Na, telik-múlik az idő. Azt mondja egyszer a gyermeknek a szomszédasszony: - Te legényke, mondd meg az édesapá ...

Látogatás6826
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak volt egyetlenegy fia. Az a fiú olyan kicsi volt, hogy az anyja, míg csak szoptatta, le nem vette róla a szemét, úgy meg volt lepődve.   Egyszer a fiúcska megnőtt, s azt mondja az édesapj ...

Látogatás8117
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, az innenen innen, a túlnanon túl, a korpahegyek tájékán magasodott egy üveghegy. Annak a tetején egy fenyőszál, a fenyőszál tetején egy tű, arra volt ráakadva egy rossz szoknya. Annak a szoknyának a hetvenhetedik ráncából pottyant ...

Látogatás8456
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, annak két szép fia. De olyan két fiút még nem látott a világ. Aranyhaja s aranyfoga volt mind a kettőnek. Volt ennek a két királyfinak két aranyszőrű csik ...

Látogatás6387
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Élt egyszer valamikor régen, amikor még a felhők komor sziklák sötét gyomrában várták, hogy az égre szállhassanak kíváncsiskodni, egy Jasorkorig nevű király. Úgy ált sóhajokból épített palotájában, mint magányos szellő a vad viharokat kavaró felnőtt szele ...

Látogatás7774
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy cigány meg két szegény ember. Elmentek az erdőre fáért. Ahogy az erdőn szedik a fát, arról beszélgetnek, ki mit kívánna, ha hazaér. - Nem bánnám - azt mondja az egyik -, ha meleg cipó várna az asztalon, meg egy tál kolbász. - Én egy tál ...

Látogatás33600
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy cigány meg két szegény ember. Elmentek az erdőre fáért. Ahogy az erdőn szedik a fát, arról beszélgetnek, ki mit kívánna, ha hazaér. - Nem bánnám - azt mondja az egyik -, ha meleg cipó várna az asztalon, meg egy tál kolbász. - Én egy tál ...

Látogatás1139
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt, ahol volt, nem tudom, merre volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy öreg király, s annak egy igen-igen szép leánya. Bezzeg volt is kérője a királykisasszonynak, de mennyi! A világ minden tájékáról jöttek az öreg király udvarába dali királyfiak ...

ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy király és egy királyné. Azok úgy szerették egymást, mint a galamb a búzát. Szép is volt a királyné, olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. A ...

ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, fölnyergeltem egy fakót, fölültem a hátára, és kiszaladtam az erdőbe. Jól ittam, jól ettem, a fakót a fejem alá tettem. Egyszer felébredtem, ellopták a fakót. Akkor megijedtem. Fölszaladtam egy hegyre ...

Látogatás13708
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy király. Annak a királynak volt tizenkét fia. Mikor felnőttek, házasodni akartak. Ám a király kijelentette: - Addig, fiaim, nem szabad megnősülnötök, míg meg nem találjátok azt az asszonyt, akinek tizenkét eladó lánya van. H ...

Látogatás10082
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mesekeresés

Mesék, mondák