• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A mesekutató ember

Beszélgetés Raffai Judit népmesekutatóval, akinek A magyar mesemondás hagyománya címmel most jelent meg harmadik kötete.

Napjainkban a mese nemcsak tudományos érdeklődésre tarthat számot, hiszen az óvodában és az iskolában is fontos szerepet tölt be, új szöveges és hangzó kiadványok vannak, de nem maradhatnak ki a felsorolásból a tévé és a rádió idevágó műsorai, az internet meseoldalai, a művelődési házak mesedélutánjai, a mesemondó csoportok, versenyek, táborok, fesztiválok sem. Vajdaságban tízéves a Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny.

Bővebben: A mesekutató ember

Advent Mezőkövesden

Hát az advent Krisztusvárás volt nékünk, tudtuk, hogy a Kisjézus születésének előhírnöke. Az olyan volt, hogy vártunk, kértünk, örültünk, hogy majd karácsonykor... Az advent András napja után kezdődött. András napja zárta be a muzsikát. Amikor már közelgett (András) tudtuk, hogy jaj, vége a vígságnak. András napkor mentünk az első hajnali misére. Mikor jött adventnak az első napja, mi már készítettük a szállást, de nem a háznál, hanem a szívükben. Édesanyánk mondta - de nem csak nekünk, másoknak is éppúgy, hogy no most készítsétek a szállást. Gyűjtögessétek a Kisjézus jászolába a szalmaszálakat, nehogy kevés legyen alatta.

Bővebben: Advent Mezőkövesden

Raffai Judit: A ludasi mesemondás ma

A Ludasi Művelődési Egyesület gyerekmesemondói 1997-ben a IV. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny szabadkai elődöntőjén szerepeltek először. Az ott elért sikereken felbuzdulva mesemondócsoport alakult a faluban, amely napjainkban is aktívan működik. A csoport tevékenysége nemcsak a mesemondás hagyományának egy újabb formáját hozta létre, hanem sokban hozzájárult ahhoz is, hogy a faluban kedvező változás ált be a mesehagyományhoz való viszonyban. Ennek a változásnak köszönve a Ludason az elmúlt években a hagyományos mesemondók felújított tevékenysége is a folklorizmus keretein belül kapott helyet. A tradicionális mesemondást kutatva és a mai állapotokat is megfigyelve kirajzolódtak a ludasi mesemondás hagyományának különböző formái. A következőkben erről szeretnék szólni.

Bővebben: Raffai Judit: A ludasi mesemondás ma