• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

TáltosmesékRSS

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy király és egy királyné, s azoknak volt egy gyönyörű leányuk. Kihirdette a király az országban, hogy jöjjenek bárók, grófok, hercegek, akik meg akarják kérni ...

Látogatás9678
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép dali fia. Ennek az öreg királynak az egyik szeme mindig nevetett, a másik pedig sírt. De azt senki sem tudta, hogy mi lehet ennek az oka. Egyszer aztán összetanakodik a három királyfi, s azt határozzák, hog ...

Látogatás9592
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer hol nem volt, volt egyszer egy király. Azt a királyt Veres királynak hívták. Volt neki három daliás szép fia, de az öreg király mindig haragudott, nem beszílt tisztessígesenn a fiaival eggyel se, s ez még csak tűrhető lett volna, de naponta ...

Látogatás10736
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egy király, annak volt egy szép lánya. A szomszédjának meg három fia: Csinosomdrága, Hamisanpajkos, Széplegénymákos. Azt mondja egyszer a király, hogy aki a naposholdas paripát elő tudná neki hozni, annak adná a fele királyságát meg a szép ...

Látogatás12344
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy király, volt neki három fia: Csinosomdrága, Hamisanpajkos, Széplegénymákos. A szomszéd királynak meg volt egy tündérszép lánya. A királyfiak elmentek lánykérőbe. A lány apja azt mondta, annak adja a lányát, aki elhozza a na ...

Látogatás1975
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Volt egyszer egy szegény ember, annak meg egy fiacskája. Nagyon szegények voltak. Az ember két kezével kereste a mindennapi kenyerét. Egyszer, mikor a gyerek már megnőtt s megokosodott, azt mondta: - Édesapám, jó volna valahova elmennem, szolgálatot ker ...

Látogatás7789
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt egyszer egy szegény ember. Kilenc fiával éldegélt, de nagyon sokat sírtak azok a gyerekek, mer nagyon szegények voltak, éheztek. A legkisebb gyereket Gyurkának hívták, az meg azé rítt, mer csúfolta a többi: - Gyurka, kell-e neked hurka? Hogyne kel ...

Látogatás7216
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, volt egyszer egy király, s annak tizenkét fia. Szép, erős legény volt a tizenegy idősebb fiú, hanem a legkisebb olyan gyönge teremtés, hogy egy kicsi szél is könnyen elfuvinthatta volna. Ez a kicsi királyfi ...

Látogatás8495
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, volt egy fiatal király s annak szép felesége. Még esztendős házasok sem voltak, a királynak háborúba kellett mennie, s amíg idegen országban hadakoztak, a feleségét két ar ...

Látogatás5773
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Élt egyszer egy vándorlegény. Senkije nem vót ezen a világon, hát vándorolt egyik helyrő a másikra a tüzes-poros országúton. Unalmába rá akart gyútanyi a pipájára, de nem vót tüzi. Alig várta, hogy valakivel összetanálkozzon, akitő gyufát kaphatna, egy ki ...

Látogatás8069
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy falu. Ebben a faluban élt egyszer egy házaspár. Volt egy kis kukoricaföldjük. Kapálás bevégzése után szól az asszony az urának: - Hallod, ember, én kimegyek egy kis répalapuért. Ahogy a földjük végihez ért, keserves gyermeksírást ha ...

Látogatás9268
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy öreg király, akinek az országában sem nap, sem hold nem volt, de még csillag sem. Ennek a királynak három lánya volt, fia egy sem, s azt a három leányát is elrabolták a sárkányok. Kihirdette ...

Látogatás11067
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy király s egy királyné. Volt azoknak olyan szép három leányuk, hogy a napra lehetett nézni, de azokra nem. Egyszer a király nagy bált rendezett az udvaron. Tánco ...

Látogatás6225
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy király, s annak három szép növendék fia. Sugár, dali legényecske volt mind a három, de az apjuk ügyet sem vetett rájuk. Egész áldott nap ott üldögélt a király a palota hetvenhetedik a ...

Látogatás15773
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon túl, még azon is túl, volt egyszer egy király. Annak a királynak volt három fia. Ő mindig olyan szomorú volt mégis. A király mindig abban az ablakban ült, amelyik napkeletre nézett. Egyszer a fiúk annyira feln ...

Látogatás6460
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy molnár, s annak egy fia, Molnár Ferkó volt a neve. Ez a Molnár Ferkó egyszer a pajtásaival kiment a tenger partjára, mert éppen arrafelé volt a malmuk, elkezd ...

Látogatás6298
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egy asszonynak negyvennyolc fia, az Isten megáldotta a negyvenkilencedikkel is. Nem is tudta, minek kereszteltesse, megkeresztelték Negyvenkilencnek. Negyvenkilenc nőtt, de szomorú, ű annyit ett egyedül, mint a többi negyvennyolc, de erő is annyi vol ...

Látogatás9092
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egy embernek vót két fia. Az egyiket Istvánnak híták, a másikat Jánosnak. János olyan erős vót, hogy Istvánt úgy verte a földhöz, ahogy ő akarta, pedig Istvánod hát évvel küssebb vót. Hát egyszer osztán neki fogott az apjik, s bérekesztette Jánost az is ...

Látogatás5422
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egy asszony, nemigen fogadta az ura szavát. Mondta az ura, hogy erre menjen, arra ment. Olyan visszás természetű volt. Az ember akármennyi pínzt adott, az asszony elpazarolta, ahova nem kellett volna. Az ember, hogy az asszony elköltötte a pénzt, ...

Látogatás11255
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egy faluban egy özvegyember. Olyan szegíny volt, mint a templom egere. Volt neki egy fiacskája, meg egy kis leánykája, ez a két gyerek tartotta az öreget. Házaltak a faluban, s úgy kírtek egy kis kenyeret az apjoknak. Többek közt egyszer ...

Látogatás7467
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mesekeresés

Mesék, mondák