• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Legenda mesékRSS

Híres-neves vitéz volt Kerecsényi László, de vitézségénél nagyobb volt az ő kegyetlensége. Jaj, volt, ezerszer, jaj, annak a töröknek, aki az ő kezébe foglyul esett: ha pénzzel meg nem tudta váltani a szabadságát, kikötöztette a vár udvarán, s a szegény k ...

Látogatás7269
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy király, s annak három leánya: Kevélység, Kedvesség és Szívesség. Szép volt mind a három királykisasszony, de legszebb volt Szívesség. Annak a szíve is olyan volt, mint a lágy kenyér. Jobban i ...

Látogatás6265
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Sok-sok mese kering az indiai nép ajkán, melyek halhatatlanná tették az ostobaságukról nevezetes Kottajam falucska lakóit. Kottajam falucska kis tavának meredek partján nőtt egy hatalmas mangófa. A fa csak úgy roskadozott az érett, szép gyümölcsök terhét ...

Látogatás5975
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Krisztus urunk Szent Péterrel egyszer az Alföldön vándorolt, s este betértek egy útszéli csárdába. Ott megvacsoráztak, ettek, amit ettek, aztán lefeküdtek a földre. Krisztus urunk feküdt a fal felől, Szent Péter meg kívül. Még jóformán el sem szenderülte ...

Látogatás5127
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy gazdag asszony, de olyan gazdag, hogy maga sem tudta, mije van. Gazdag volt, de az ő házába hiába tért be a szegény, tőle ugyan egy falás kenyeret sem kapott. Krisztus urunk hallotta a hírét ennek a fösvény asszonynak. Egyszer, amint arr ...

Látogatás4893
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer, mikor Jézus Krisztust az ellenségei üldözték, az erdőbe menekült, s ott bujkált szegény. Az ellenségei megtudták, hogy az erdőben van, utána mentek, keresték mindenfelé, minden bokorban, minden szakadékban. Látta ezt a kis pacsirta, s hogy Jézu ...

Látogatás5946
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy fél lánc szőlőföld volt minden gazdasága, de abban sem volt nagy öröme, mert rájártak a seregélyek, erősen pusztították. - Édesapám - mondja a legidősebb fiú -, kimegyek a sz ...

Látogatás6309
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Rengeteg nagy sziklahegy emelkedik Balánbánya fölött: Tarkő a neve. Arról a szépséges szép tündérasszonyról nevezik Tarkőnek, aki ennek előtte több ezer esztendővel itt lakott aranypalotában. Volt mindene, amit szeme-szája kívánt; volt két nevendék leánya ...

Látogatás16397
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer egy szegény ember kint üldögélt a kapuban. Amint ott gondolkozik, arra megy az ördög, odaad neki egy dohánymagot. Azt mondja: - Ezt a magot vesd el, szegény ember! Majd ha kikél, idejövök, megkérdezem a nevét, s ha addig ki nem találod, vége az é ...

Látogatás6267
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt idő, gyermekek, régen, nagyon régen volt, mikor nemcsak az emberek és az állatok, hanem a fák is jártak. Elmondom nektek, hogy miért nem járnak most a fák. Ennek előtte sok ezer esztendővel egy gazdag, telhetetlen ember kiment az erdőbe. Amint ott já ...

Látogatás12317
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Csitradéva király palotája a Narmadá folyó partján állott. A palotában sok-sok szolga dolgozott, egyiküket Góvindnak nevezték. Egy hajnalon Góvind kísérte el Nandiní hercegnőt az erdőbe virágot szedni. Nandiní kicsi ezüstkosarat vitt a karján, és addig-a ...

Látogatás6801
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Algyőn él egy öreg. Sorolja, hogy amikor a Teremtő az ember meggyúrásához készülődött, ballagott végig a Tisza mentén, hogy ahhoz való jó agyagot találjon. Egy helyen nagyon sárgállotta a nekivalót, másfelé kékellette, harmadik folyótorkolatban túlságosan ...

Látogatás9065
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Réges-régen, még az ántivilágban, volt a cigánynak is búzája. Egyszer a cigány a rajkójával kiment a búzaföldekre, hadd lássák, milyen a vetés. Éppen nagy szél volt, a vetés hajladozott, hullámzott, s úgy tetszett, mintha lába kelt volna minden búzaszál ...

Látogatás5472
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egy hosszú árok húzódik végig a Székelyföldön: Ördög árkának hívják. Elmondom ennek az ároknak történetét, hallgassatok ide. Sok-sok száz esztendővel ezelőtt történt, hogy két testvér összeállott, rengeteg sok követ hordott össze: várat akartak építeni. ...

Látogatás6453
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A bajmóci vár volt János hercegnek, Mátyás király fiának a legszebb vára. Ő maga nemigen lakott benne, hanem a legvitézebb emberének gondjára bízta, nehogy más kezére jusson. Mert hiába, sok embernek fájt a foga a szép bajmóci várra, talán legjobban azoké ...

Látogatás5443
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Ennek előtte sok száz esztendővel élt Udvarhelyen egy szépséges szép özvegyasszony. Temérdek földje, kincse volt, maga sem tudta, hogy mije van. Volt ennek a szép asszonynak egy vára is, Parajd s Szováta között. Még ma is megvan az omladéka, s úgy hívják, ...

Látogatás6647
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Messze földön nem volt olyan gazdag ember, mint Rőszel Erázmus. Azt mondják, hogy ennek a bányászembernek több aranya volt, mint a királynak. Az igaz, hogy ennél több is lehetett, mert Rőszel Erázmus II. Ulászló király korában élt, márpedig II. Ulászló ki ...

Látogatás5660
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mint egy nagy tál fenekén a víz, pihen Szent Anna tava, égbe nyúló hegyek aljában. Körös-körül fenyvesek koszorúzta hegyek. Járjatok be minden földet, s szebb képet ennél nem találtok. Ugyan, ki gondolná, hogy ennek a gyönyörűséges tónak a helyén egykor, ...

Látogatás7630
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

 Egész Sáros vármegyében, de még azon is túl, messze földön nem volt olyan gazdag ember, mint Szeredy Gáspár. Abban az időben élt őkigyelme, mikor két királya volt Magyarországnak: Ferdinánd és Zápolya. A magyar urak megosztoztak, egy része Ferdinánd, más ...

Látogatás5363
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, még eggyel több. A legkisebb gyermekének, aki leányka volt, nem is talált már keres ...

Látogatás5942
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mesekeresés

Mesék, mondák