• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Legenda mesékRSS

Nem tudom, kinek higgyek, mert az egyik azt mondja, hogy Székelykő várát az óriások építették, a másik meg azt, hogy Thoroczkai Vendel vajda őkigyelme, ennek előtte hatszáz esztendővel. Akkor, mikor jöttek a tatárok. Már akárki építette, a tatárjáráskor T ...

Látogatás8250
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egy szép napon gondoltak egyet az állatok, fölkerekedtek és meg sem álltak az indián kunyhójáig.Minden úgy történt, ahogy várták: az ember búnak eresztett fejjel most is ott ücsörgött a háza előtt. - Nem akarjuk, hogy többé szomorú légy! - szólították me ...

Látogatás12233
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Ennek előtte több száz esztendővel két Ozsvát testvér lakott a Korlátkő várában. Övék volt a vár s a várnak környékén, ameddig a szem ellát, még azon is messze túl minden föld Pozsony és Nyitra vármegyében. János, az idősebbik, már rég házasember volt. Pé ...

Látogatás5448
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Krisztus urunk a Földön jártában-keltében, Szent Péterrel egy szegény özvegyasszonyhoz tért be szállásra. Ennek a szegény özvegyasszonynak egyebe sem volt, csak egy tehene. Hanem azért jó szívvel fogadta a vándorokat, adott nekik puha kenyeret, jó meleg ...

Látogatás5492
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mikor az Úristen a teremtés munkáját bevégezte, így szólott: - Virág, viríts és hervadj, tavasz jöjj és tűnj el, te is ember, tudd meg, hogy ha születtél, meg is kell halnod! Az egész természet meghajlott az Úr akaratja előtt. A tavasz jött és el is tűn ...

Látogatás5975
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Sok ezer esztendővel ennek előtte egy szép várat építettek a tündérek: a Mezőségen, a ménesi határon. Ez a vár a Backa vára, ma is megvan a romladéka. A tündérek fenn laktak a várban, az emberek lent a földön, csak ritkán találkoztak egymással, de békessé ...

Látogatás5723
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Akár hiszitek, akár nem: tündérek építették Bálványos várát. De az olyan régen volt, hogy akkor a kövek még meg sem voltak keményedve. A tündérek sem olyan kicsikék voltak ám, mint most a fenérnépek: ha sietős volt az útjok, egyben átalléptek egész megyék ...

Látogatás7909
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Olyan magas kőszikla tetején állott Beckó vára, hogy a madár is elfáradt, mire fölrepült. Az igaz, hogy csak olyan hatalmas nagy úr tudta fölépíttetni ezt a várat, amilyen Stibor vajda volt. S ő sem magának építtette, hanem az udvari bolondjának: Beckónak ...

Látogatás12987
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Azt hiszem, hogy Benet úr ivadéka lehetett Venturnénak, annak a kevély asszonynak, akiről már meséltem néktek. Venturné gazdag úrasszony volt, s emlékezhettek, hogy míg a fia messze földön hadakozott, hatalmas, nagy várat épített Bereck mellett. Azt mondt ...

Látogatás15420
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Bod

★★★★

Mezőségen, Záh falu mellett, magas hegy tetején állott hajdanában Záhkő vára. Egy Záh nevű nagyúr lakott ebben a várban, egyetlen fiával: Boddal. A vár ura nagyon szeretett vadászni, nemkülönben a fia is, s amikor pitymallott, már kint voltak a rengeteg ...

Látogatás5007
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A híres Budvár átellenében emelkedik a Csicser: magasabb Budvár hegyénél. A Csicser tetejéről egy egész sereg várat lehet látni. Jól látszik ide Zeta vára, Kadics vára, s ide látszanak a bágyi és galambfalvi várak is. A Csicser tetején is vár volt a rabon ...

Látogatás8440
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Deák Balázsról emlékezem mostan, arról a bátor jobbágyemberről, aki Szent László királyt egy ízben szörnyű haláltól mentette meg. Elmondom, hogy történt, mint történt. Háborúba ment a király. Éppen Zala vármegyén húzódott át rengeteg nagy sereggel, s am ...

Látogatás8460
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy székely ember, s annak három fia. Mind a három legény sorban volt már, meg akartak házasodni. Mondta nekik az apjuk: - Hát gyertek, fiaim, ki a határra, hadd osszam el köztetek a földeket. Kimentek a határra, ott egy nagydarab helyet kim ...

Látogatás7379
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Felső-Magyarországon még most is emlegetik a rettenetes Rajnohát, aki káplár volt Rákóczi seregében, s sok labancot küldött a másvilágra. Hanem - hiszen tudjátok jól - a labancok lassanként leverték a kurucokat, Rákóczi kibujdosott az országból, a vitézei ...

Látogatás5453
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hej, régi vár még ez a Firtos vára is! Tündérek építették, még azon melegiben, hogy az Úristen a világot megteremtette. Mikor a tengervíz lefolydogált, szűrődött a föld színéről, egy gyönyörűséges tündér- királykisasszony szállott a fellegek közül ennek ...

Látogatás9685
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felől énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, a látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel: Ki kér engem jegyesének? Ki vesz engem feleségnek... Így énekelt Borsóvirág úr ...

Látogatás9508
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Réges-régen az őzikéknek gyönyörű, hosszú farkuk volt, amire nagyon büszkék voltak, hiszen minden állat irigyelte érte őket. Történt egyszer, hogy az egyik hosszú farkú őzike, friss füvet keresve reggelire, a dzsungel ösvényein barangolt, Balsorsa az ala ...

Látogatás6518
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer, mikor Jézus Szent Péterrel a Földön utazott, azt mondja Péter: - Hej be szeretnék Isten lenni, majd másként kormányoznám én ezt a világot! Mondotta Jézus szelíden: - Bolondot beszélsz, Péter, bízd csak az Istenre a világot, egyedül ő tudja azt ...

Látogatás7045
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Krisztus urunk a földön jártában-keltében egyszer egy nagy városba ért. Éppen alkonyodott, s szemlélgette a házakat, hogy hová térjen be éjjeli szállásra. Vele volt Szent Péter is. Azt mondja Szent Péter: - Ahol, Uram, egy szép nagy ház, térjünk be. Ott ...

Látogatás5274
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Valamikor réges-régen, amikor még azt hitték az emberek, hogy a Föld lapos, élt egyszer egy gyönyörű cigánylány, akit Karadanának hívtak. Karadana kis kunyhója egy elvarázsolt fűzfaerdőben volt. Aki arra járt, abba még évek múltán is csak hálni járt a lé ...

Látogatás6811
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mesekeresés

Mesék, mondák