• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A nyúl és a kötélhúzás

Részletek

Látogatás
15487
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Gyűjtötte
T. Aszódi Éva
Szerkesztette
Rónay György
Könyv címe
Mackó anyó dajkát keres, Külföldi népmesék óvodásoknak
Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Kiadás helye
Budapest
Kiadás éve
1973
A nyúl az elefánthoz ügetett, s azt mondta neki: - Tegyünk végre próbát, lássuk, melyikünk az erősebb. Holnap reggel idejövök hozzád a kötél végével. Megfogod, én meg majd a másik végét fogom, lent a folyó partján. Amikor azt kiáltom: hórukk! - nekiállunk és húzzuk. Az majd eldönti, melyikünk az erősebb. - Rendben van - egyezett bele az elefánt. A nyúl elköszönt tőle, kocogott a vízilóhoz s azt mondta neki: - Tegyünk végre próbát, lássuk, melyikünk az erősebb. Holnap reggel idejövök hozzád a kötél végével. Megfogod, én meg majd a másik végét fogom, odafönt az erdőszélen. Amikor azt kiáltom: hórukk! - nekiállunk és húzzuk. Az majd eldönti, melyikünk az erősebb. Másnap elvitte az elefánthoz a kötélvéget. - Fogd, én meg lemegyek a folyópartra. A kötél másik végét a vízilóhoz vitte. - Fogd, én meg fölmegyek az erdőszélre. Aztán elhelyezkedett kettejük közt, éppen középütt, és nagyot kiáltott: - Hórukk! A két behemót nagy állat nekifeszült a kötélnek. Húzták, húzták, végül az elefánt fölhúzta a folyó legszéléről a vízilovat a part peremére. - Te vagy az? - ámuldozott a víziló  - Azt hittem, a nyúl. - Te vagy az? - csodálkozott az elefánt is. - Én is azt hittem, a nyúl. - Becsapott minket a mihaszna - mondta a víziló. - Be bizony - mondta az elefánt. - Elrántjuk a nótáját - mondta a víziló. - Megkeressük, és kitekerjük a nyakát. - Jól van – egyezett bele az elefánt. Útnak indultak megkeresni a nyulat. A nyúl megijedt, kereket oldott. Szaladt, egy idő múlva döglött antilop bőrére bukkant. A nyúl bebújt az antilop bőrébe. Nem sok idő múlva döng, döbög a föld: jött futva az elefánt meg a víziló. Jöttek, aztán megtorpantak: látják, az antilop alig vánszorog előttük az úton. - Hát veled mi történt? - kérdezték. A nyúltól elmélyítette a hangját, s kiszólt az antilopbőrből: - Hogy mi történt velem? Bosszantottam egy kicsit a nyulat; erre mérgében rám köhintett, s egyszeriben odalettem. Rettenetes jószág a nyúl, rettenetes nagy varázsló. Elég egy köhintése, és végünk van. Óvakodjatok tőle! Az elefánt meg a víziló egymásra néztek. - Gyerünk innét - mondták. - Nincs minekünk a világon semmi bajunk a nyúllal. Azzal eliszkoltak, az elefánt az erdőbe, a víziló a folyóba. Attól fogva az elefánt erdős bozótokban él, a víziló meg a folyóban.
Értékelés
★★★★
22 szavazat

Mesekeresés

Mesék, mondák