• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Szirkó kutya

Részletek

Látogatás
21488
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star10
Szerkesztette
Bojtár Endre
Könyv címe
Az arabycipellő
Kiadó
Móra Könyvkiadó - Kárpátia Kiadó
Kiadás helye
Budapest – Uzsgorod
Kiadás éve
1976
Forrás helye
Ukrán
Egy embernek volt egy kutyája, Szirkónak hívták. Igen öreg volt már ez a kutya, a gazda nem tudta, mit tegyen vele, elzavarta a háztól. Szirkó a mezőkön kóborolt, és keservesen sírt:,,Hány évig szolgáltam hűségesen a gazdámat, mindig a kedvében jártam, most meg vénségemre egy darab kenyeret is sajnál tőlem, elzavart a háztól." Amint így kóborol, egyszer csak találkozik a farkassal. - Mit csatangolsz itt? - kérdi a farkas. - Elkergetett a gazdám, nincs kihez mennem. - Akarod-e, hogy a gazdád ismét visszavegyen? Én segítek. - Ha megtennéd, igen hálás volnék érte - szólt a kutya. - Ide figyelj - mondta a farkas. - Ha a gazdád a feleségével kimegy aratni a mezőre, és leteszik gyermeküket a szalmakazal tövébe, te légy ott a közelben. Majd én is odamegyek, felkapom a gyereket, szaladni próbálok vele, te pedig üldözőbe veszel engem. Én majd úgy teszek, mintha megijedtem volna, és elengedem a gyereket. Ki is ment az ember a feleségével a mezőre aratni. Az asszony a szalmakazal mellé tette a gyereket, és markot szedett. Egyszer csak arra szalad a farkas, felkapja a gyereket, és elrohan vele. Szirkó a farkas után veti magát, az ember pedig így biztatja: - Fogd meg, Szirkó! Szirkó utolérte a farkast, elvette tőle a gyermeket, és visszaadta a gazdájának. A gazda kenyeret és egy darab szalonnát vett elő tarisznyájából, és így szólt Szirkóhoz: - Egyél, Szirkó, megérdemled, mert nem hagytad, hogy a farkas megegye a gyermekemet! Estefelé hazaindultak a mezőtől, magukkal vitték Szirkót is. Hazaértek, szól az ember: - Főzzél, asszony, galuskát, finom fehér lisztből, és tegyél rá szalonnát is! Amikor megfőtt az étel, a gazda Szirkót is az asztalhoz ültette. - Ide a galuskával, asszony, fogjunk hozzá a vacsorához! Az asszony az asztalra tette a galuskát, a gazda egy lapostányérra szedett Szirkónak, ahogy illett, hogy a vendég meg ne égesse a nyelvét! Gondolja magában Szirkó: „Meg kell hálálnom valahogy a farkasnak, hogy ilyen jót tett velem." Amikor elérkezett a farsang, a gazda férjhez adta legidősebb lányát. Szirkó kiment a mezőre, megkereste a farkast, és ezt mondja neki: - Vasárnap este gyere el a kertünk alá, én, bevezetlek a házba, és meghálálom, hogy jót tettél velem. Vasárnap a farkas elment arra a helyre, ahova Szirkó mondta. A gazda házában ezen a napon tartották a lakodalmat. Szirkó kiosont a kertbe, behozta a farkast a házba, és az asztal alá ültette. Azután fogott egy üveg pálinkát meg egy tányér pecsenyét, és az asztal alá mászott vele. Az emberek ütni akarták a kutyát, de a gazda nem hagyta: - Ne bántsátok Szirkót, mert ő jót tett velem, és most én is jóval fizetek érte, amíg élek. Szirkó a legjobb falatokat hordta az asztal alá a farkasnak, és megetette-megitatta. A farkasnak jókedve kerekedett. - Énekelni akarok! - Ne énekelj - mondta Szirkó -, mert ellátják a bajodat! Inkább adok neked még egy üveg pálinkát, csak hallgass. A farkas ezt az üveget is kiürítette, és így szólt: - De most már énekelni fogok! - Ne énekelj, mert akkor elvesztünk mind a ketten… - Márpedig én énekelni szeretnék! Erre elordította magát az asztal alatt. Az emberek felugrottak, ütni akarták a farkast. Szirkó hamar a farkas hátára ugrott, mintha fojtogatni akarná. Erre így szólt a gazda: - Ne üssétek a farkast, mert még agyonütitek az én hűséges Szirkó kutyámat is! Majd ő ellátja a baját! Szirkó kivezette a farkast a mezőre, és ezt mondta neki: - Jót tettél velem, én is jóval fizettem vissza. Ezzel elváltak.
Értékelés
★★★★½
65 szavazat

Mesekeresés

Mesék, mondák