• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni

Részletek

Látogatás
13776
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Vót egy parasztember. No, ez a parasztember fölkelt korán, hogy majd megfeji, ugye az istállóba elmegy, megfeji a teheneket. Hát ahogy megy, még a feleségit az ágyba hadta, hát veszi a sétárt(sajtár) meg a kisszéket, leül, hogy majd fej, feji a tehenet. Leül: hej, a tehen rúgott egyet, úgy, hogy csak úgy hempergett az ember! Meg a létár, minden elszállt. Jaj, megmérgeskedett az ember: fogta a kötelet, kikötte a tehennek a lábát, kikötte a jászol-hó. Megint leül, hogy majd fej, a lábát fölkörte, akkor meg a farkával bele - mán félig vót sétár tejvel -, belevágott a farkával. szétcsapta a tejet. a piszkos farkával meg az embert úgy pofánvágta, mindene csupa szaros lett meg tejes, meg minden. Nagyon megmérgesedett az ember. Vett egy széket, fölállt a tehennek a faráhó hátulra. Vett megint egy kötelet: na megállj! - aszongya. Fölköti a tehennek a farkát, fölköti a gerendáhó. Hát ahogy csimperkedett - ugye az istállónak jó magos a teteje-, ahogy otten csimperkedik, elszakadt a gatyamadzagja. Hát a nadrág gatyástúl lecsúszott neki a térdjeig. A felesége meg éppen éppen akkor lépett be az ajtón. - Hát te szemtelen, nem szégyelled magad? Nem vagyok én neked elég, még a tehenvel is piszkoskodsz! No, oszt akkor az asszony kiszaladt onnan az istállóbúl. Akkor az ember elszégyellette magát, ment, a feleséginek, hogy majd megmagyarázza. Sehogy se tudta megmagyarázza. Sehogy se tudta megmagyarázni. Akkor oszt elment a kocsmába, oszt akkor csak leült, oszt megitt egy féldecit, oszt csak azt beszélte, hogy: - Vannak dógok, amit az ember sehogy se tud megmagyarázni! Akkor hallgatott egy kicsit, megint kért egy fél decit. - Vannak dógok, amit sehogy se tudok megmagyarázni! Megkérdezi oszt a kocsmáros: - Hát mi baja van, bátya, hát mit nem tud megmagyarázni? - Jaj, mán elmondom - aszongya-, hátha majd enyhítek egy kicsit a bajomon, hogy mi ez a nagy dolog... Elmondta ezt, hogy hogy járt. Hogy föl akarta kötni a tehen farkát, ott vót pucéran a tehen faránál, hát az asszon meg félreértelmezte. Hát ilyen történetek bizony megtörténtek, még igaz is lehetett valamikor. Biztos, hogy igaz vót! Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★
9 szavazat