• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Az ikerborjúk

Részletek

Látogatás
7308
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
No, a Dobrai keresztnél az úgy vót, hogy sok imameghallgatás vót. Ugye nagyon régi kereszt vót az, és akkor sokan, ugye mindig ahogy mentek arra, vittek virágot rája. Sokan, akiknek fődjeik arra vótak. És akkor mindenki megállt imádkozni. Hát az egyik asszony meg ugye a szomszédjába - ugye ők is szegények vótak -, a szomszédjukba ikerbornyúk lettek. A gazdagoknál, ugye a kulákoknál ikerbornyú lett. Na, hát utána ugye az asszony is aszongya - mer ugye bornyú csak egy évbe egyig lett -. milyen jó vóna ugye egy haszony helyett kettő is, hogy kettő legyen. Hát ő aszongya mindig, ahogy jártunk dógozni. mindig elmesélte, nem egyszer, sokszor elmondta, hogy ű is, ű ott imádkozott. „Higgyétek el, higgyétek el, hogy engem megsegített ez a Jézuska, mer én itt imádkoztam, a Dobrai keresztnek, én itt imádkoztam, hogy ikerbornyúk legyenek! Oszt nekünk is ikerbornyúk lettek!" Hát mink csak mosolyogtuk őtet-de hát az mindig a' vót, hogy tényleg igaz vót. „Aszongya az uram, aszongya Pista, aszongya: -Ilona, gyere csak ki az istállóba! Aszongya: mikor megyünk - ugye mer az ikerbornyúk nehezen szoktak, majd még meg is döglik az egyik, a gyengébb - a bornyúk reggel járkáltak." Mer köllött segíteni azokat, szóval mindig segítette a gazda, mikor tudta, hogy bornyazik a tehén, mindig ott vót ugye. Aszongya: „Nem tudtuk, hogy itt lesznek, hogy előbb lett, pár napra rá vártuk a bornyút. Hát a két bornyú ott járkál. - Gyere, Ilona! No, ott vannak a bornyúk! S aszondta: engem, higgyétek el, a Dobrai Jézuska megsegített!" De hálás is vót neki, mert mindig vitte a keresztet, meg a kereszthő a virágokot. Meg akkor vitte a gyertyát, égetett gyertyát is otten, hálás vót a Jézuskának. Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★
6 szavazat