• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A Magyarok Nagyasszonya

Részletek

Látogatás
5955
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Mikor a törökök bent vótak, Budán vót egy templom. S abba vót egy nagyon nagy Szűzanya, ember nagyságú, még nagyobb vót az ember nagyságnál, két méternél magasabb Szűzanya-szobor. Oszt ugye a magyarok jártak oda imádkozni a Szűzanya-szoborhoz. Oszt a török basa valamikor keresztény vót, valami rokonsága, oszt valamit sejdített a kereszténységre, hogy ezek a Szűzanyáhó járnak imádkozni, oszt attól félt, hogy kiesdeklik a győzelmet. Oszt gondolt egyet, hogy: ezek a magyarok ezek annyira járnak ide, ezek még bennünköt legyőznek, kiesdeklik a győzelmet magoknak. Ugye a Szűzanyához nem mert nyúlni, mer félt azé tűle, a Szűzanyátúl, mert hát egy kicsit sejtette, hogy ténleg, ez segít. Akkor egy falat elejbe húzatott, egy jó vastag kőfalat elejbe húzatott, a Szűzanya elejbe. Hogy ne lássák a Szűzanyát, ne menjenek oda imádkozni. Ugye ott nem vót Szűzanya, elmentek imádkozni a magyarok. No és oszt telt múlt az idő, oszt egyszer a budai várat megtámadták, és valahol a budai vártól nem messze vót egy lőszerraktár. Oszt valahogy ahogy otten ugye harcoltak a budai várnál... De mán egy pápa megjósolta előtte, hogy Magyarországot a Szűzanya fogja megmenteni a törököktű. Hogy a budai várat a Szűzanya fogja megmenteni. No de azt mán nem tudták, hogy hol - oszt akkor azt mán tudták a törökök is, azért csinálták ugye a kőfalat elejbe. Mer a pápa hogy megjósolta. No akkor ahogy ottan harcoltak, egyszer valami golyó odatévedt, a lőszerraktár fölrobbant. Fölrobbantották, valahogy odalőttek. Az oszt annyira megrázta a fődet, annyira megrázódott minden otten - azt mondták, hogy napokig füstölt, meg a porfelhő, ahogy minden összedűlt otten -, és a Szűzanyátúl a fal eldűlt, az is a nagy rázkódásba. Eldűlt. És akkor mikor ugye a füst elmúlt meg az a nagy por, a törökök már ott vótak, hogy elfoglalják a budai várat. Már ott vótak, bent vótak, közel vótak, és ahogy emelkedett ki a Szűzanya-szobor a porból, akkor a törökök meglátták, ugye aszidték: igazi. Azt kajabolja: Egy asszony, egy nagy asszony, egy nagy asszony! A nagy asszony! - Hogy: - A magyaroknak van egy nagy asszony! Oszt aszondta, hogy elfutamodtak a törökök, úgyhogy nem köllött harcolni. Azért nem foglalták el a budai várat, hogy a Szűzanya-szobor az mentette meg. Ebből kerekedett a Magyarok Nagyasszonnya.   [Ezt a legendát honnan hallotta? Hallani tetszett, nem olvasni, ugye?] Hát olvasni hol olvastam vóna, hol olvastam vóna én ilyet? Mondom, még a papot is én tanítottam meg erre!         Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★
4 szavazat