• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Boldizsár IldikóRSS

Egy faluban a hegyen volt a templom. De merthogy az öregeknek nehéz volt oda följutni, a falu lakói elhatározták, hogy eltolják a templomot a völgybe. Hozzá is fogtak a munkához. A nagy tüsténkedésbe a bíró is beállt segíteni. Földre vetette a kabátját a ...

Látogatás8507
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy vadászember, akinek a pap is a komája volt. Azt mondja egyszer a pap: - Komámuram, úgy ehetném egy kicsi vadréce húst. Úgy is történt. A vadász elment másnap, lőtt egy vadrécét, s odaadta a feleségének, hogy délre ké ...

Látogatás8875
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember. Az olyan jószívű ember volt, hogy bárki járt az úton, azt behívta a házba, és hogy ha bora nem volt is otthon, legalább vízzel megvendégelte. Tudomására jutott a király ...

Látogatás10657
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer kiment két barát kéregetni a tanyákra, és annyi tojást, csirkét, túrót, sajtot és más effélét összekoldultak, hogy hazafelé menőben majd megszakadtak a teher alatt. Amint mennek nagy izzadtan, egyszer találnak az út mellett egy juhászt, aki egy kö ...

Látogatás7397
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy juhász. Volt neki egy szamara. A juhász egy olyan tanya közelében lakott, ahol a cselédeket keményen megdolgoztatták. Kora hajnaltól késő estig kellett nekik dolgozniuk.Egyszer, amint a cselédek az őszi répát ...

Látogatás10006
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy malom, s ez a malom nem akárkiké volt ám, hanem az ördögöké. Ők őröltek ebben a malomban, s mindig megdézsmálták az emberek gabonáját. A falu lakossága zúgolódni kezdett az ördögök ellen. Ennek a zúgolódásnak aztán hamar híre terjedt az e ...

Látogatás8239
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, volt egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mind a rosta lika, még eggyel annál is több. Igaz, hogy volt két kicsi gyenge tehene is, de velük nem sokra ment. Ezért többször éhezt ...

Látogatás8800
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy szegény embernek egy bolondos fia. Hogy bolondos volt, az apja semmit sem tudott vele kezdeni. Hiába nevelte a munkára, a bolond mindenütt bolond, ha Bécsből hozzák is, vagy ha odaviszik is. Végül nem tudott már mit kezdeni bolond fiával ...

Látogatás8969
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

El sem tudnám beszélni, hogy mennyit fáradoztam, amikor az öcsém megházasodott! Ez akkoriban volt, mikor az apámnak olyan négyszarvú ökrei voltak, hogy ha nem vigyáztam velük, a szarvukkal leverték a csillagokat az égről. Épp akkoriban készülődött az öcs ...

Látogatás13738
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, bár ne lett volna, volt egy ember meg a felesége, de az asszony olyan buta volt, olyan rossz volt, olyan lusta volt, hogy akármit csinált vele az ember, az semmit nem használt. Oktatta szóval, kapanyéllel, piszkafával, ázott kötéll ...

Látogatás7961
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Csalóka Péter. Ezt a becsületes nevet csak azért kapta, mert akit csak lehetett, mindenkit becsapo ...

Látogatás20883
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy furfangos ember, akit Csalóka Péternek hívtak. Hogy miért hívták Csalóka Péternek, azt mindjárt elmondom, de biztosan kitalálták már, hogy azért, mert mindenkit becsapott, aki csak hagyta magát. Egyszer ott ül Csalóka Péter a kocsmában, a ...

Látogatás7911
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy asszony, aki olyan makacs volt, hogy akármit mondott is az ura, mindenre csak azt válaszolta: „Én biza azért is!” Kitapasztalta ezt az ura, s mindig az ellenkezőjét mondta annak, amit akart. - Te asszony - mondta neki reggel -, nehogy ne ...

Látogatás23642
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy fiatal pár. Nagyon boldogok voltak, nagyon szerették egymást. Úgy hívták az asszonyt, hogy Katyika, az embert meg úgy, hogy Matyika. Egyszer jókor reggel azt mondja az ember: - Katyikám, én most elm ...

Látogatás11683
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mikor az obsitos katona ment hazafelé, nagyon rongyos ruhában engedték el a katonaságtól. Az úton mindig azon gondolkozott, hogy ha ő most találna egy csomó pénzt, venne jó ruhát magának. Találkozott az úton egy cigánnyal. Ahogy mennek az úton, a cigány e ...

Látogatás9873
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egy gróf elküldött egy cigányt vadászni. Azt mondta neki, hogy valami vadat okvetlenül hozzon. A cigány nem tudott mást hozni, mint egy röppentyű szarkát. Mikor hazaért, azt kérdezte tőle a gróf: - Hoztál-e vadat? - Hoztam egy röppentyű szarkát! - Há ...

Látogatás8544
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt hol nem volt, volt egy nagy görbe fűzfa Csenger meg Tótfalu közt a Szamos partján. Olyan nagyon görbe volt, annyira meg volt hajolva, hogy már csalt egy arasz választotta el a pataktól. A patak partján jöttek, mentek az emberek, de senkinek s ...

Látogatás7779
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegénylegény. Ez a szegénylegény sokáig szolgált egy ősz öregembernél. Azt mondja neki egyszer az ősz öregember: - Ide hallgass, fiam. Meg voltam veled ...

Látogatás9068
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00