• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Bolondos mesékRSS

Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldalában, hol a szúnyogot rézpatkóba verték, hogy mindenbe bele ne botorkázzék, volt egy szegény ember, s annak felesége meg egy szopós fiacskája. Egyszer csak beál ...

Látogatás12293
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Azért nevezték Kistarcsainak, mert Kistarcsán született, Kárásztelekinek azért mert Kárásztelkén volt egy tanyája, Zsadorján János volt a valóságos neve. Egy szombati napon, Zsadorján János tekintetes úr leült az asztal mellé, a kalánjával a tányérját j ...

Látogatás7979
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarát, s ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öregasszonnyal. Valami száraz gallyat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öregasszony, ...

Látogatás45272
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Sok-sok mese kering az indiai nép ajkán, melyek halhatatlanná tették az ostobaságukról nevezetes Kottajam falucska lakóit. Kottajam falucska kis tavának meredek partján nőtt egy hatalmas mangófa. A fa csak úgy roskadozott az érett, szép gyümölcsök terhét ...

Látogatás7220
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, a malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a ma ...

Látogatás14264
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Élt egyszer egy bolondos ember, aki elhatározta, hogy ellátogat apósa házához. Mivel mindig ostobaságot mondott és cselekedett, felesége szigorúan meghagyta neki, hogy az ,,igen" és ,,nem'' szavakon kívül mást ki ne ejtsen a száján. Mikor azt kérdezte, m ...

Látogatás10116
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Kérala állam egyik kis falucskájában éldegélt két szomszéd. Góvind nagyon gazdag volt, gyermekeit szép ruhában járatta, és finom falatokkal etette. Rámir olyan szegény volt, mint a templom egere, gyermekei rongyosak voltak, és sokat szenvedtek az éhségtől ...

Látogatás9458
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Nagy szerencsét csinált egy szegény család fia, mert gazdagleányt kapott feleségnek. Kéralai szokás szerint az ifjú férj egy-két nappal az esküvő után látogatóba indult a felesége szüleihez. Gondosan megmosakodott, megfésülködött, tiszta ruhát öltött az ú ...

Látogatás8428
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, volt egy mészároslegény: Mészáros Gyuri volt a neve. Nem volt párja ennek a legénynek hét puszta faluban: bárd helyett öklével ütötte le a bikát, olyan nagy volt az ő ereje. Egyszer mit gondolt, mit nem Mész ...

Látogatás14302
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót egy ember, annak egy nagy, erős, lusta fia. Mindég a sutyba hempergett. Az édesapja sokat szidta: - Hallod-e, Mihók, mahónap nősülnyi való vagy, oszt itt lustálkodsz a sutyba. Menjé el munkát keresnyi! - Jó van, édesapám, majd elmenek h ...

Látogatás12638
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy embernek egy öreg kandúrja, de olyan öreg volt már szegény, hogy egeret sem bírt fogni. Egy szép napon a gazda kivitte a kandúrt az erdőbe: ,,Minek nekem ez a vén macska, csak ingyen etetem, inkább járjon az erdőben."' Ott is hagyta szegé ...

Látogatás20348
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt egy szegény ember. Annak annyi gyermeke volt, mint rostán a lik. Azt mondja a feleségének: - Ó, te feleségem! Már annyi komám van, hogy három közösségben mindenki az.   Hát lett még egy leányka. - Na, mármost merre menjek? Veszem, a botom ...

Látogatás11071
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

 Há Pekála egy rossz, csavargó gyermek vót. Ő állandóan csak a hazugságot ölte, avval dolgozott bár merre ment, egyéb mi vót mi nem vót, hazudni azt eleget tudott. Elhatározta magában, hogy ő többet nem hazudik, becsületesen fog élni, elmegyen, veszen e ...

Látogatás7449
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy papné, s annak egy szolgálója. Egyszer a papné elküldi a szolgálót: - Vidd el a tálakat, tányérokat, lábasokat, s mosd meg! Elmegy a szolgáló, mosogatja az ...

Látogatás9346
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Rókáné komámasszonynak volt egy fülbevalója, s az egyszer fennakadt egy vadrózsabokor ágán. Azt mondja Rókáné:  - Rózsabokor, add vissza a fülönfüggőmet!  - Nem adom, bíz én!  Továbbment Rókáné komámasszony, s találkozott a tűzzel. Azt mondta neki:  - ...

Látogatás11423
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

A pokolban az ördögök főnöke, kikergette az ördögkölyköket, vigyenek neki valamit bé a pokolba, ebből a világból. Hát a többiek mind kaptak valamit, de egy ördögkölyök nem. Sztán elment vót az erdőbe fakészíteni, két ökörrel. Megkészítette a fát, felrak ...

Látogatás8382
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00