• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Szent László étel-csodája

Részletek

Látogatás
10054
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Meg olyant hallottam, hogy valahol mán vót az, hogy Szent László király valami barátokval vót - vót valami közösség -, oszt nem vót semmi, teljesen nem vót semmi. És akkor mán ott összejöttek, azok barátok vótak, oszt akkor mán nem merte mondani a főnökjök, hogy nincsen mit enni a barátoknak. Oszt akkor azt mondta Szent László, hogy imádkozzanak. Oszt akkor imádkoztak, oszt akkor bement egy szarvas a templomba. És akkor mán meg vót oldva, hogy esznek.   Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★
4 szavazat

Mesekeresés

Mesék, mondák