• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Legendák: Összes listázása 

Szűrés listázása...

Itt ebbe a Hasznoson, aki mán Hasznos lett - Fallóskútnak is mondják -. otten vót, aztat tudtuk, hogy vót egy epilepsziás gyerek, aztat én is láttam. Mikor rágyütt az epilepszia - nyolcadikos osztályos vót -, és aztat láttam, hogy eldobta magát, meg gyütt ...

Kategória:Legendák
Látogatás8072
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Nagycsütörtökön éccaka vót ez. Mer nagyon keserves vót odamenni, abba a rossz útba. Mer nagycsütörtökön még csúszik, még esső van, még minden, szenvedések árán juttunk el odáig. Oszt akkor két villanylámpa is világított. Az egyik világított, amibűl a köny ...

Kategória:Legendák
Látogatás13037
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mikor Jézus föltámadt, akkor elment a tisztítótűzbe, lement, oszt leszállt a pokol tornácára. És otten mondta ,lúdárnak, hogy: - Gyere te is ide! Mer ugye mindegyikek odamentek. És akkor Júdás aszondta, hogy: - Nem megyek, jó nekem itt is! Jó nek ...

Kategória:Legendák
Látogatás8148
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mesekeresés

Mesék, mondák