• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Legendák: Összes listázása 

Szűrés listázása...

Meg volt már teremtve az egész világ, megvoltak a hegyek, völgyek, kisebb és nagyobb folyók, csak még a Tisza állott ottan az Úr zsámolyánál. - Hát teveled mit csináljak, szegény fejeddel? - kérdi az Úristen. - Csak bízd rám - atyám, mondja Jézus Kriszt ...

Kategória:Legendák
Látogatás20718
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Nahát oszt mentek tovább ugye, mert vándoroltak egy faluból a másikba, há akkor nagyon megszomjaztak megint. Elszomjaztak, mert víz se vót mindenütt. Hát láttak egy nagyon szép gyümölcsfát, tele gyümölccsel. Úgy amíg odanéznek, néznek a fára: hú, nagyon h ...

Kategória:Legendák
Látogatás16340
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Szent Péterről meg Jézusról: ugye mikor Jézus a földön járt, ugye Szent Péter vót neki a kedves tanítványa, hát avval ment mindenüvé. Hát ugye mentek - a rest többet fárad, az neki a címe, - ahogy mentek, ugye mendegéltek, egyszer nagyon meleg vót. Hát Jé ...

Kategória:Legendák
Látogatás14354
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mesekeresés

Mesék, mondák