• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Legendák: Összes listázása 

Szűrés listázása...

Meg olyant hallottam, hogy valahol mán vót az, hogy Szent László király valami barátokval vót - vót valami közösség -, oszt nem vót semmi, teljesen nem vót semmi. És akkor mán ott összejöttek, azok barátok vótak, oszt akkor mán nem merte mondani a főnökjö ...

Kategória:Legendák
Látogatás9955
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Szent Lászlóról vannak legendák. Hát itt van nem messze, sokszor én is elgondolkozok rajta, hogy járt-e Szent László a mátraverebélyi Szent kútnál. Hogy ott járhatott-e, nem járhatott-e'. No oszt akkor mán mikor mentünk, nekünk az vót a legnagyobb, a lege ...

Kategória:Legendák
Látogatás12912
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mentek-mentek tovább, egyszer egy faluba értek. No, nagyon fáradtak vótak má, éhesek vótak, mondja Jézus Péternek: - Péter, most hova menjünk szállásra? Ahol vigadnak, vagy ahol siratnak? Hát mondja Péter, hogy: -Inkább oda menjünk, ahol vígadnak! No, ...

Kategória:Legendák
Látogatás7639
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mesekeresés

Mesék, mondák