• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Betyár mondák: Összes listázása 

Szűrés listázása...

Hát arrúl sokat meséltek. Innen mentek át Szécsénybe, ugye át a vásárra. No oszt ugye az asszonyok beszélgettek: - No, most ha Sisa Pista elénk állna, mit szólnánk neki? Ha most elénk állna! Az egyik asszony: - Héj ne, én kikaparnám neki a szemi ...

Kategória:Betyár mondák
Látogatás8067
ÉrtékelésStar10Star00Star00Star00Star00

Volt egyszer egy fiatal házaspár, de nagyon rosszul éltek. Mán majd úgy vót, hogy szétválnak. és az asszony állapotos vót.. Héthónapos állapotos. Egyszer gyöttek hozzájok a rablók. Az ember szóba állt velük, az asszony nem vót bent. Azt mondták a rablók: ...

Kategória:Betyár mondák
Látogatás9453
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Vót egy másik, az ollyan vót, hogy azt is fonás közbe. Akkor még jányoknak mondták: -Na, jányok, vóna-e most köztetek ollyan, aki ki merne menni - úgy mondták - az Irtás tetejire?-az Irtás tetejin vót az akasztófa Herencsénybe. Hát oszten: - Vón ...

Kategória:Betyár mondák
Látogatás9829
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00