• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Betyár mondák: Összes listázása 

Szűrés listázása...

Nálunk amiről emlegettek, meg az úgy is vót. mer ez nem is mese, hanem igaz történet, a Sisa Pistárúl. Sisa Pistát, hogy az járt, hogy az ebbe a hegyekbe vót betyár, ahol gyüvünk Mórátúl, az egy hegy volt, egy hegy, az onnantúl fogva ment Tarjánig. úgyhog ...

Kategória:Betyár mondák
Látogatás14987
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Oszt mán úgy vót a betyárokval, evvel a Sisa Pistával, hogy mán amiket nem csinált sok mindent, de amit nem csinált is, fűztek hozzá legendákat. meséket, hogy miket csinált, meg miket nem csinált. Akkor arra került oszt a sor, hogy mán arra vette a gondol ...

Kategória:Betyár mondák
Látogatás9904
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer vót egy juhász család, egy tanyán. Hát a juhász meg a juhászné elmentek az éjféli misére. Vót nekik egy jányuk, egy szép nagy jányuk, Erzsi, az nem mehetett el ugye, mer nem vót neki csizmája. Hát így ő otthon maradt. Sisa Pista a társaival azt ál ...

Kategória:Betyár mondák
Látogatás11451
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10