• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Mihály Márton korpos: Összes listázása 

Szűrés listázása...

Volt egyszer egy szegíny embernek három leánya. A két leány ideslánya volt az asszonynak, de a harmadik leány mustoha volt. Az volt a legügyesebb, de azért aztat semminek állította az anyja is, meg a két testvíre is. Minden munkát avval vígeztettek, űk me ...

Látogatás12311
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy faluban egy gazdag legény, szintén a szomszíd faluban egy szegíny ember. Annak a szegíny embernek volt egy leánygyermeke. Az elíg szíp lett volna, de hogy lusta anyja volt neki, nem hogy arra szoktatta volna, hogy megfüsülődjík, me ...

Látogatás14657
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy király. Három fia volt neki s három leánya. A leányok mindig zár alatt voltak, a fiútestvírek a leányokat soha az íletben nem látták. Elhatározták, hogy megkírik az apjukat, egy őszi vasárnap dílután, hagy sétáljanak egy kicsit hatosban. ...

Látogatás9285
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10