• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Mihály Márton korposRSS

Volt egyszer egy szegíny embernek három leánya. A két leány ideslánya volt az asszonynak, de a harmadik leány mustoha volt. Az volt a legügyesebb, de azért aztat semminek állította az anyja is, meg a két testvíre is. Minden munkát avval vígeztettek, űk me ...

Látogatás11317
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egy öreg király, Zöld király volt az ű neve. Annak volt egy fia. A királyúrfi elhatározta, hogy elmenyen felesíget keresni. Hallotta, hogy a Veres királynak van egy gyönyörű szép leánya. Béfogatott a hintóba, egy inast vett maga mellé, és útnak indul ...

Látogatás8041
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy faluban egy gazdag legény, szintén a szomszíd faluban egy szegíny ember. Annak a szegíny embernek volt egy leánygyermeke. Az elíg szíp lett volna, de hogy lusta anyja volt neki, nem hogy arra szoktatta volna, hogy megfüsülődjík, me ...

Látogatás13424
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy szegíny ember, volt annak három fia. Egyéb gazdasága nem volt, csak egy tehénke. Az öregember meghótt, há a fiúknak meg kellett osztozni. Abban az üdőben még nem volt olyan csinált világ, hogy meggondolják a fiúk, hogy adjuk e ...

Látogatás15325
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy király. Három fia volt neki s három leánya. A leányok mindig zár alatt voltak, a fiútestvírek a leányokat soha az íletben nem látták. Elhatározták, hogy megkírik az apjukat, egy őszi vasárnap dílután, hagy sétáljanak egy kicsit hatosban. ...

Látogatás8444
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egy asszonynak negyvennyolc fia, az Isten megáldotta a negyvenkilencedikkel is. Nem is tudta, minek kereszteltesse, megkeresztelték Negyvenkilencnek. Negyvenkilenc nőtt, de szomorú, ű annyit ett egyedül, mint a többi negyvennyolc, de erő is annyi vol ...

Látogatás9144
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00