• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Karácsony GyulaRSS

Volt egyszer hol nem volt, hetedhét országon túl, azt se tudom én se, hogy hol. Volt három király, a földnek három részén éltek.  Egyik volt a Fehér szerecsen, a másik volt a Zöld király, a harmadik a Veres király. S a Veres királynak, se a Zöld királynak ...

Látogatás38180
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A  gazdag ember felpakolt egy nagy szekér búzát, s béfogott hat ökröt, vitte a molnár komájához, őrletni. Mikor odaért, a molnár felesége nagyon, de nagyon finom ételt készített. Megebédeltették, s azt mondj a nagygazda: - Hej, komám, hazug a maga felesé ...

Látogatás10979
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer vót, hol nem vót, vót egy helyt egy gróf. A grófnak született két fia.  A fiakat felnevelte, nagyok lettek, s akkor építettek két egyforma kastélyt, hogy egyforma legyen mind a kettő. Egyformák vótak a kastélyok, az öreg gróf feleségestül elhalt, ...

Látogatás20783
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egy szegény ember, de olyan szegény, hogy semmije se volt, csupán két kis ökre. Este, amikor lefeküdtek, a feleségével örökké azon beszélgettek, mit fognak holnap dolgozni, hogy a gyerekeknek ennivalót tudjanak szerezni. Mert gyermekük sok volt. Elbe ...

Látogatás11347
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót két testvér, az egyik idősebb volt, a másik fiatalabb. Apjik, anyjik meghalt, ketten maradtak. Gazdaságuk jó nagyocska vót. Aszongya a nagyobbik fiú: - No, - aszongya - édesapámék elhaltak, most - aszongya – az örökségen osztozzunk meg. - Jó - aszo ...

Látogatás10913
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Hol vót, hol nem vót, én se tudom hol vót, nem es láttam őköt, nem es ismertem, de azért hallottam róluk, s én es elmondom amit hallottam. Egy asszonnak vót két leánya, az egyik idősebb vót, a másik fiatalabb, de az idősebb leány, rossz szándékú vót, ros ...

Látogatás7610
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egy ember elment az erdő szélére szántani. Hallja, hogy valami úgy kezdett recsegni az erdő szélibe, küjel. Arrább szalad, s nézi. Egy medve megfogott egy nyulat és pufogtassa. Na, nagyot kacagott. Akkor a medve a nyulat elvetette, s elment oda az emberhe ...

Látogatás15315
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, ahol a kicsi malac túr, még azon is túl egy sánta arasszal, ahol a tetűt, s a bolhát rézpatkóba verték, hogy-a súlyba, s a francba ne botorkáljék, még azon túl is egy sánta arasszal tovább. Még az Óperenciá ...

Látogatás7998
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hát én megnőttem akkorára, hogy elvittek katonának. Katonának vótam egy darabig, egyszer osztán szabadságra engedtek. Amikor hazamegyek, látom, hogy nagy sürgésforgás van otthon. Kérdem: - Mi van, mi lesz itt? Azt mondják, apám meg akar nősülni, készülne ...

Látogatás12193
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy király. A király járogatott vadászni.  Ahogy járt vadászni, egy hegy tetején meglátott egy kicsi vasembert. A vasembert a király elfogta, hazavitte, csináltatott egy vaskalickát, bérekesztette oda. A vaskalickának a k ...

Látogatás8734
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt egy katona, de ez olyan öreg volt, hogy már nemigen bírta a szolgálatot,szabadságot kért hát a királytól, meg egy kicsi útiköltséget. A király szabadon eresztette azöreg katonát, s adott az útra három krajcárt. Elindul az öreg katona hazafelé ...

Látogatás10932
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt egy ember s egy asszony. Gyermekük nem született egyáltalán. Búsultak, hogy nekik nem lesz családjuk. Egyszer az asszony ment az erdőn keresztül, s meglátott egy csúf, tekeres kígyót, hogy felmászott egy gyökérre. Azt mondja:   - Én nem b ...

Látogatás6973
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Azért nevezték Kistarcsainak, mert Kistarcsán született, Kárásztelekinek azért mert Kárásztelkén volt egy tanyája, Zsadorján János volt a valóságos neve. Egy szombati napon, Zsadorján János tekintetes úr leült az asztal mellé, a kalánjával a tányérját j ...

Látogatás7982
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mirkó királynak vót három fia. A három fiú figyelte azt, hogy az apjik mindig a palotának a keleti ablakjánál ül, az egyik szeme sír s a másik nevet. Tanakoztak, hogy meg kéne kérdezzék az apjikat, hogy mért van ez, hogy az egyik szeme sír s a másik nev ...

Látogatás10621
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egy embernek vót két fia. Az egyiket Istvánnak híták, a másikat Jánosnak. János olyan erős vót, hogy Istvánt úgy verte a földhöz, ahogy ő akarta, pedig Istvánod hát évvel küssebb vót. Hát egyszer osztán neki fogott az apjik, s bérekesztette Jánost az is ...

Látogatás6222
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

 Há Pekála egy rossz, csavargó gyermek vót. Ő állandóan csak a hazugságot ölte, avval dolgozott bár merre ment, egyéb mi vót mi nem vót, hazudni azt eleget tudott. Elhatározta magában, hogy ő többet nem hazudik, becsületesen fog élni, elmegyen, veszen e ...

Látogatás7449
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Péter és Pál testvérek voltak, mégpedig ikertestvérek. De olyan egyformák voltak, hogy megkülönböztetni az egyiket a másiktól nem lehetett. Péter megházasodott, Pál nem. Vadászattal foglalkoztak mind a ketten. Mentek vadászni, s elértek egy útelágazásho ...

Látogatás8227
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

A pokolban az ördögök főnöke, kikergette az ördögkölyköket, vigyenek neki valamit bé a pokolba, ebből a világból. Hát a többiek mind kaptak valamit, de egy ördögkölyök nem. Sztán elment vót az erdőbe fakészíteni, két ökörrel. Megkészítette a fát, felrak ...

Látogatás8383
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00