• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Varázs mesékRSS

Volt egy időben egy király Sczithiában, honnan a magyarok veszik eredetőket, kinek a felesége néhány esztendő elfolyása után egy Dániel nevű herczeget szült, de ugyanazon éjszakán, nemkülönben órában és perczben egy kancza is megellett a ménesen, s a kis ...

Látogatás8681
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hegyen, völgyön, dombon át egy hűs patak csordogált. A patak partján élt három testvér: Ada, Sári és Noémi. Se anyjuk, se apjuk nem volt, de még házuk sem, ahol aludhattak volna. Azt ettek, amit találtak, amit a fák, bokrok kínáltak. Vizet a patakból itta ...

Látogatás10058
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperenciás-tengeren innét, volt egyszer egy király. Ez a király erősen szeretett vadászni. Nem gondolt sem az országgal, sem az Istennel, nem gondolt az senkivel. Hajnalban megkezdte, s még éjjel is ...

Látogatás6775
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperenciás-tengeren innét, volt egyszer egy király. Ez a király egyszer úgy eltévedett egy sűrű, rengeteg erdőben, hogy semmiképpen sem tudott onnét kivergelődni. Indult erre, indult arra, még nagyobb ...

Látogatás7093
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával elte ...

Látogatás8112
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Péter és Pál testvérek voltak, mégpedig ikertestvérek. De olyan egyformák voltak, hogy megkülönböztetni az egyiket a másiktól nem lehetett. Péter megházasodott, Pál nem. Vadászattal foglalkoztak mind a ketten. Mentek vadászni, s elértek egy útelágazásho ...

Látogatás8374
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

 Egyszer volt egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Azt sem tudta, szegény árva feje, hogy kit hívjon keresztapának az újszülött fiúhoz, mert még a pap is, a kántor is komaságban volt vele. H ...

Látogatás9729
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény zsellér és annak egyetlen fia. Ez a fiú vékonydongájú, satnya gyerek volt, a növésben is elmaradt, semmilyen munkára nem foghatták. Frikk volt a neve, de mindenki csak Pöttöm Frikknek hívta.   A zsellérházban többet koplaltak, m ...

Látogatás7396
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király, s annak a királynak volt egy gyönyörűséges szép leánya. Elhatározta a király magában, hogy férjhez adja a leányát. Ki is hirdette ország-világnak, hogy aki a leánya kezét akarja megkérni, az jöjjön a palo ...

Látogatás12797
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy király. Ezt a királyt má nem is nagyon emlegetnék, ha a felesége nem szült volna neki két gyönyörű gyermeket: egy fiút, meg egy lányt. Azokot az egész nép úgy hívta, hogy Szép Ilonka, meg Szép Bálint, mer nagyon szépek vótak, nem a ...

Látogatás10104
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Egyszer volt egy szegény ember s annak egy fiacskája. Még ölbeli volt a gyermek, s meghalt a szegény ember meg a felesége, s árván maradt a fiúcska, apa nélkül, anya nélkül, minden nélkül. A falubeliek adtak neki ételt-italt, dajkálták Isten nevében. Ha ...

Látogatás9090
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s ennek egy fia: úgy hívták, hogy Teddneki János. Ennek a legénynek akkora esze volt, hogy híre ment hetedhét ország ellen, még azon is túl. Azért hítták Teddneki Jánosnak ...

Látogatás8240
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, honnan volt, még az operencziás tengeren is túl, élt egy szegény ember feleségestől, aki igen derék személy volt. Ezt megtudta az ördög s az asszonyhoz járt szerelmeteskedni, anélkül hogy az asszony maga is tudta volna. Egyszer odamegy az ör ...

Látogatás9600
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Élt egyszer valamikor régen, amikor még a szekerek kereke négyszögletű volt, egy gazdag kereskedő. Olyan gazdag volt, hogy néha még a király is tőle kért kölcsön, ha megszorult. Tisztelték is nagyon az emberek, ám de nem szerették, mert amerre csak járt, ...

Látogatás8401
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, annak három fia meg három lánya. A legkisebb fiút Vas Lacinak hívták, mert az olyan erős volt, mint maga a vas. No, nemcsak erős volt Vas Laci, de cs ...

Látogatás11504
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges szép leánya. Akadt is a királykisasszonynak kérője, nem egy, de tizenkettő is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mer ...

Látogatás13528
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mesekeresés

Mesék, mondák