• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Varázs mesékRSS

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egy nagy tenger. Abban a nagy tengerben volt egy nagy hal. Annak zápfogára volt írva ez a mese: Élt egy öreg király, volt neki három fia. A legidősebb volt Zoltán, a középső Árpád, a legkise ...

Látogatás12546
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény halászember, s annak egy nagy kamasz fia: Józsi. Meghal egyszer a halászember, meg a felesége is. Egyedül maradt Józsi ezen az árnyékvilágon. Nem maradt az apjáról egyebe a ...

Látogatás8143
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak volt három fia: a legnagyobbik csizmadia-, a második szabómesterséget folytatott, hanem a legkisebbikkel semmire sem lehetett menni: mindig a hamuban he ...

Látogatás8145
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl: volt egyszer egy özvegyember, s annak egy szépséges szép leánya. Az özvegyember szomszédjában lakott egy özvegyasszony, annak meg két leánya volt, de egyik csúnyább a másnál. Egyszer az özvegyasszony álta ...

Látogatás39835
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este ...

Látogatás10143
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy szegény özvegyasszony egy kis kunyhóban. Kertecske díszlett a kunyhó körül, s abban két rózsafa nőtt az egyik fehér, a másik piros rózsát virágzott. Két lánykája volt az özvegynek, olyanok, akár a két rózsafa; az egyiket Hófehérkének hívtá ...

Látogatás9542
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Sok ezer esztendővel ennek előtte útnak indult az Igazság, hogy bejárja a világot, s megismerkedjék e földnek minden népeivel. Amint ment, mendegélt, találkozik a Hamissággal. Köszönti illendőképpen. - Adjon isten, jó napot, földi, hová, merre tart kigye ...

Látogatás12448
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, magam sem tudom merre volt, volt egy falu, s abban lakott két uraság. Az egyik nagyon gazdag volt, a másik meg szegény. Hanem azért szerették egymást, jó barátságban voltak, sokszor összejöttek, s eldiskuráltak erről-arról, minde ...

Látogatás9747
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a föld kerekségén, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta: ha nagy szegénységgel is, majd csak kijárja a diákiskolát a fia, aztán még nagyúr is lehet belőle ...

Látogatás8484
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy öregasszony, s annak egy kisleány unokája. Ez az öregasszony minden istenadta reggel elküldte a leánykát fáért. Télben-nyárban, vízben-sárban, mindig kellett mennie a szegény leánykának, mert ha fát nem hozott az erdőből, nem adott enni ...

Látogatás6743
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt egy ember s egy asszony. Gyermekük nem született egyáltalán. Búsultak, hogy nekik nem lesz családjuk. Egyszer az asszony ment az erdőn keresztül, s meglátott egy csúf, tekeres kígyót, hogy felmászott egy gyökérre. Azt mondja:   - Én nem b ...

Látogatás7069
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egyetlen fia, Jancsi volt a neve. Azt mondja egyszer Jancsi az anyjának: - Édesanyám, én elmegyek szerencsét próbálni. Talán az Isten megsegít, szerzek valamit, kendnek is jobb lesz az élete. A szegény asszony p ...

Látogatás7871
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidőseb ...

Látogatás8367
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, az Óperenciás-tengeren túl, volt egyszer egy nagyon, de nagyon gazdag ember. Azzal átellenben lakott egy ember, az is éppen olyan gazdag volt. Volt az egyiknek egy fia, a másiknak egy leánya. Megegyeztek, ...

Látogatás6166
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Kérala állam egyik kis falucskájában éldegélt két szomszéd. Góvind nagyon gazdag volt, gyermekeit szép ruhában járatta, és finom falatokkal etette. Rámir olyan szegény volt, mint a templom egere, gyermekei rongyosak voltak, és sokat szenvedtek az éhségtől ...

Látogatás9560
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy öreg király, akinek az országában sem nap, sem hold nem volt, de még csillag sem. Ennek a királynak három lánya volt, fia egy sem, s azt a három leányát is elrabolták a sárkányok. Kihirdette ...

Látogatás12862
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy király s egy királyné. Volt azoknak olyan szép három leányuk, hogy a napra lehetett nézni, de azokra nem. Egyszer a király nagy bált rendezett az udvaron. Tánco ...

Látogatás6998
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer a hatalmas dzsungel szélén megbúvó kicsiny faluban egy szegény pár. Egyetlenegy leánykájuk született, több gyermekük nem is lett aztán. A kisleány gyönyörű volt. Ka Narunak nevezték. Anyja nem akarta az emberek közé engedni őt, szüntelenül agg ...

Látogatás9095
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mirkó királynak vót három fia. A három fiú figyelte azt, hogy az apjik mindig a palotának a keleti ablakjánál ül, az egyik szeme sír s a másik nevet. Tanakoztak, hogy meg kéne kérdezzék az apjikat, hogy mért van ez, hogy az egyik szeme sír s a másik nev ...

Látogatás10768
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy molnár, s annak egy fia, Molnár Ferkó volt a neve. Ez a Molnár Ferkó egyszer a pajtásaival kiment a tenger partjára, mert éppen arrafelé volt a malmuk, elkezd ...

Látogatás7465
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mesekeresés

Mesék, mondák