• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Tréfás mesékRSS

Volt egyszer egy gazdaember, annak egy felesége. Egy gyermekük sem volt, s olyan gazdagok voltak, hogy azt sem tudták, mijük van. No, nem csuda, ha gazdagok voltak. Fösvény volt a gazda is, fösvény az asszony is, különösen az asszony. Még azt sem engedt ...

Látogatás8927
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt a pópának egy bérese, Iván. A pópák, ahogy ez már lenni szokott, nem tartották túl jól a szolgáikat. Mindig száraz kenyérrel etették őket. Egyik este egy gazdag ember keresztelni hozta a gyerekét. Iván kileste, hová teszi a szolgálólány a kenyeret, ...

Látogatás13164
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

A kádár egy jókora hordót ütött össze az erdőben. Meghajlította már az összes dongát, ráhúzta az abroncsokat is, már csak gyalulnia kellett rajta egy keveset. Egyszer csak hallja, hogy a sűrűben megroppannak az ágak. Odanézett a kádár, s majd kővé meredt: ...

Látogatás11832
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hát akkor Ihók elvette a Bohókot. Hát ugye ők összeházasodtak. No oszt akkor ugye meghítták őköt vendégségbe mán a jánynak a szüleihő. Hát oszt mondja, nagyon nagy ehető vót a legény, hát mondja neki a felesége: -De osztén anyáméktól nehogy fölegyél mind ...

Látogatás12301
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Az öreg bácsi - mer má az öregek ugye libákat őriztek. A pap meg lehajtotta a disznókot, az jártatta, ugye a pap. És ugye beszélgettek. Beszélgettek ott a legelőbe. És akkor mondta az öreg, hogy hát ő valamikor huszár vót, ha ő meghal, őtet búcsúzt ...

Látogatás12622
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

A cigány elment a templomba. Hát mikor bement a szegény pára, a pap ugye kezd prédikálni. Azt prédikálta: - Kedves híveim, a Jóistennek olyan nagy a hatalma, hogy ha akarja, bizon még a kapanyél is elsül! Hű, tetszett ám a cigánnak a prédikáció! ...

Látogatás14283
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Surányba meg az vót, hogy az egyik háznál, Jalánál nagyon sok gyerek vót. Otten meg egy másik háznál meghalt egy kisgyerek; nekik nem tudom, egy vagy kettő, de kevés vót. Oszt akkor siratott az asszony: - Jaj. Halál. Halál, jaj, Halál, mért nem me ...

Látogatás11360
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

No, vót egyszer egy cigány, elvitték katonának. Hát ugye nem nagyon szerettek a cigányok tanulni, iskolába járni. Nem tudott levelet írni. Hát ugye íratott a pajtásaival. - Pajtás, írjál levelet! Megint a másiknak: -Írjál levelet! Mondták neki: -Tanulj ...

Látogatás14554
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót egyszer egy uraság, vót neki egy kocsissa. a Jancsi. Hát oszt akkor egyszer, ugye mán az olyan vót, mint egy családtag, ugye mindig vitte. hol a nagyságos urat vitte az állomásra, hol az egyiket, hol a másikat, a nagyságos urat, a nagyságos ass ...

Látogatás14964
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy fiacskájuk, Jancsika. Reggel, mikor felkeltek, azt mondja az ember a feleségének: - Na, édes feleségem, ma elmegyek kapálni. Délkor hozd ki az ebédet, mert ...

Látogatás14563
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy király. Vót annak három jánya. Hát a legkisebb jányt szerették a legjobban; ugye az vót a kedvence az egész családnak. No, egyik napon elmentek a három leány szamócázni az erdő szélire. Hát a kettő jány elszaladgáltak a lepkék után, virág ...

Látogatás11144
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy fiatal pár. Nagyon boldogok voltak, nagyon szerették egymást. Úgy hívták az asszonyt, hogy Katyika, az embert meg úgy, hogy Matyika. Egyszer jókor reggel azt mondja az ember: - Katyikám, én most elm ...

Látogatás11455
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mikor az obsitos katona ment hazafelé, nagyon rongyos ruhában engedték el a katonaságtól. Az úton mindig azon gondolkozott, hogy ha ő most találna egy csomó pénzt, venne jó ruhát magának. Találkozott az úton egy cigánnyal. Ahogy mennek az úton, a cigány e ...

Látogatás9750
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény ember, annak volt egy nagyon rossz fia. Kutyafilkó. Annyi sok rosszat tett, olyan sok bűnt követett el, hogy a király börtönibe került, halálra ítélték. A kivégzés előtt megkérdezte tőle a király: - Mi az utolsó kívánságod? - Te ...

Látogatás11868
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egy gróf elküldött egy cigányt vadászni. Azt mondta neki, hogy valami vadat okvetlenül hozzon. A cigány nem tudott mást hozni, mint egy röppentyű szarkát. Mikor hazaért, azt kérdezte tőle a gróf: - Hoztál-e vadat? - Hoztam egy röppentyű szarkát! - Há ...

Látogatás8418
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt hol nem volt, volt egy nagy görbe fűzfa Csenger meg Tótfalu közt a Szamos partján. Olyan nagyon görbe volt, annyira meg volt hajolva, hogy már csalt egy arasz választotta el a pataktól. A patak partján jöttek, mentek az emberek, de senkinek s ...

Látogatás7635
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegénylegény. Ez a szegénylegény sokáig szolgált egy ősz öregembernél. Azt mondja neki egyszer az ősz öregember: - Ide hallgass, fiam. Meg voltam veled ...

Látogatás8872
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer egy szegény ember kint üldögélt a kapuban. Amint ott gondolkozik, arra megy az ördög, odaad neki egy dohánymagot. Azt mondja: - Ezt a magot vesd el, szegény ember! Majd ha kikél, idejövök, megkérdezem a nevét, s ha addig ki nem találod, vége az é ...

Látogatás7657
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Ponnappen igen ügyes kezű aranyműves hírében állott. Csodálatos tálakat, gyűrűket, aranyláncokat készített, de sajnos a művésznek kissé enyves volt a keze. Tudta róla mindenki, hogy lop, mint a szarka, s ha aranyat lát, nem tud kapzsiságának parancsolni. ...

Látogatás9749
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Malajálamban mindenki ismeri a farkánál megfogott leopárd történetét. Ha valaki olyan zűrzavarba keveredik, amiből nem tud egykönnyen kiszabadulni, azt mondja: - No, én is farkánál fogtam meg a leopárdot! Ezen a szólásmondáson alapszik a következő kis m ...

Látogatás7707
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00