• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Tréfás mesékRSS

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, az Óperenciás-tengeren innét, csak ide nemmessze volt egy szegény tót ember, s annak három fia. Azt mondja egyszer az öreg tót afiainak: - Na, fiaim, eleget éheztetek már itthon, menjetek országot-világot lá ...

Látogatás9883
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy malom, s ez a malom nem akárkiké volt ám, hanem az ördögöké. Ők őröltek ebben a malomban, s mindig megdézsmálták az emberek gabonáját. A falu lakossága zúgolódni kezdett az ördögök ellen. Ennek a zúgolódásnak aztán hamar híre terjedt az e ...

Látogatás8140
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Sok-sok évvel ezelőtt élt egyszer egy király, akinek két felesége volt. Az idősebbik királynét, Sóbhát, gyengéd, szeretetre méltó teremtésnek tartották, míg Rúpától, az ifjabbik királynétól, mindenki rettegett, gonoszsága és kegyetlensége miatt. Mindkét ...

Látogatás9004
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hát vót egy orvvadász a faluba. Hát ugye gyütt a vasárnap, akkor gondót egyet. Aszongya: -Most kellene vasárnapra valami hús a családnak! Fogta az ő összetákolt puskáját - olyan házipuskája vót neki -, összetákolt puskáját, és akkor kiment az aká ...

Látogatás9099
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, volt egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mind a rosta lika, még eggyel annál is több. Igaz, hogy volt két kicsi gyenge tehene is, de velük nem sokra ment. Ezért többször éhezt ...

Látogatás8694
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Na, gyerekek, ki nem hallotta hírét Babszem Jankónak? Aki nem hallotta, idetartsa a fülét, mert ma este Babszem Jankóról mondok mesét... Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy hetedhét országon túl (ha akarom, innét), volt egyszer egy szegény ember, ki ...

Látogatás13453
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyosszéki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett: volt Aranyosszéken egy király, s annak egyetlen leánya: Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán min ...

Látogatás17635
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia, Jankó volt neve. Azám, Jankó! Bolond Jankónak hívták a faluban, mert afféle félkegyelmű, kolontos legény volt ő. De már akárminek hívták, a bíró mégis szolgának fogadta Jankót, s két ökröt adott a kezére. A ...

Látogatás13446
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény embernek egy bolondos fia. Hogy bolondos volt, az apja semmit sem tudott vele kezdeni. Hiába nevelte a munkára, a bolond mindenütt bolond, ha Bécsből hozzák is, vagy ha odaviszik is. Végül nem tudott már mit kezdeni bolond fiával ...

Látogatás8922
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

El sem tudnám beszélni, hogy mennyit fáradoztam, amikor az öcsém megházasodott! Ez akkoriban volt, mikor az apámnak olyan négyszarvú ökrei voltak, hogy ha nem vigyáztam velük, a szarvukkal leverték a csillagokat az égről. Épp akkoriban készülődött az öcs ...

Látogatás13628
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, bár ne lett volna, volt egy ember meg a felesége, de az asszony olyan buta volt, olyan rossz volt, olyan lusta volt, hogy akármit csinált vele az ember, az semmit nem használt. Oktatta szóval, kapanyéllel, piszkafával, ázott kötéll ...

Látogatás7894
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol vót, hol nem vót, hát az egy másik mese vót, talán még igaz is vót. Elfogyott a cigánynak a fája. Hát vót neki egy gebe lova, befogta, fölült a bakra, elindult fát vágni. Hát nem ment az biza messzire, mert nagy hó vót, csak az út szélire. Ahogy vágja ...

Látogatás13187
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Csalóka Péter. Ezt a becsületes nevet csak azért kapta, mert akit csak lehetett, mindenkit becsapo ...

Látogatás20728
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy furfangos ember, akit Csalóka Péternek hívtak. Hogy miért hívták Csalóka Péternek, azt mindjárt elmondom, de biztosan kitalálták már, hogy azért, mert mindenkit becsapott, aki csak hagyta magát. Egyszer ott ül Csalóka Péter a kocsmában, a ...

Látogatás7859
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy király, s annak egy szép felesége. Úgy éltek, mint két gerlicemadár, de nem sokáig tartott ez a tubicás élet, mert a királyné nehéz beteg lett, s meg sem gyógyult többet. Mikor a királyné megérezte a halálát, azt hagyta az urának, hogy cs ...

Látogatás10235
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény legény. Ehhez a szegény legényhez férjhez ment egy gazdag leány. Hanem mielőtt a pap elé állottak volna, a leány kikötötte, hogy ő ugyan semmit sem dolgozik. Úgyis van elég, amiből megéljenek. De ez még nem volt elég. Még azt is ...

Látogatás19639
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót egy nagyon szegény legény. Hát ugye hát a szegénynek is meg köllött házasodnyi, elvett egy szegény jányt. Hát ugye egy szegényből kettő lett. Hát oszt nem is vót ott semmi baj ugye, hát dolgozgattak lassacskán. Minden, csak mán a szomszédba meg nagyon ...

Látogatás9706
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy asszony, aki olyan makacs volt, hogy akármit mondott is az ura, mindenre csak azt válaszolta: „Én biza azért is!” Kitapasztalta ezt az ura, s mindig az ellenkezőjét mondta annak, amit akart. - Te asszony - mondta neki reggel -, nehogy ne ...

Látogatás23485
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy király, s annak a királynak egy olyan kedves kutyája, hogy azt a világ minden kincséért másnak nem adta volna. A királynak egyetlen leánya volt, azt is eljegyezte a szomszéd királyfi. Ennek a királyfinak erősen megtetszett a kutya, hane ...

Látogatás9906
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy gazda ember, annak egy Jakab nevű szolgája, akit ő elküldött zabot aratni, de Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment. Elküldötte annálfogva a kis kutyát, hogy harapná meg Jakabot; a kis kutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta l ...

Látogatás10060
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00