• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Tréfás mesékRSS

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, az Óperenciás-tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibevaló legény volt ez a királyfi, megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe aprítson (meghiszem azt, hogy volt!), de mikor miért, miért nem ...

Látogatás29976
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hát ez hol vót, hol nem vót, ez ollyan messze vót, ahol egy kidűlt-bedűlt kemencének még egy csepp ódafa se vót. Mégis megsült abba harminchat tepsi pogácsa, oszt arra szaladt egy meztelen cigánygyerek, mind az ingderekába hánta. Az egyik faluba vót egy k ...

Látogatás12495
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt, hol nem volt, a hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, s annak három fia s három leánya. A fiúk szabadon járhattak-kelhettek erdőn-mezőn, mindenfelé, hanem a leányoknak sohasem volt szabad kimenni a palotából, ...

Látogatás10003
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. Azoknak annyi gyermekük volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Csak egy bajuk volt. Nem volt kút az udvarukon. Örökké a ...

Látogatás59970
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy szegény ember. Az elindult, hogy keressen munkát, cséplést (azelőtt csépekkel jártak, cséphadarókkal, nem voltak gépek, mint máma!). Menyen a szegény ember az úton. Találkozik az ördöggel. Kérdi az ördög: - Hová mész te szegény ember? - ...

Látogatás18418
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény ember. De olyan szegény volt, mint a templom egere, talán még annál is szegényebb. Hiszen még a nagy szegénysége nem is lett volna olyan szertelen nagy baj, ha hat neveletlen gyermeke nincs. Mivel dugja be a száját ezeknek? Jaj, ...

Látogatás8419
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mikor Krisztus urunk a földön járt Szent Péterrel, sokszor átjárt egy folyón, amelyen nem volt se híd, se palló. Látta ezt egy szegény ember, aki a folyóhoz közel lakott, s azt mondta a fiának: - Fiam, csináljunk hidat a folyóra, hogy ne kelljen azoknak ...

Látogatás9438
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember és egy szegény asszony. Azoknak annyi gyerekük volt, mint a rosta lika, még eggyel több. A szegény embernek volt két ökröcskéje, s mindennap elmen ...

Látogatás14186
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl egy szegény ember. Ennek a szegény embernek erősen jó szíve volt, s ha nem volt vendége, kiment az utcára, ott fogott, s ahogy telt, úgy telt a kamarából, megtraktálta. Hogy, hogy nem, egyszer a király bevetődö ...

Látogatás11562
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl volt két gazdaember. Olyan gazdagok voltak, hogy azt se tudták, mennyi pénzük van. Éppen mellettük a szomszédban lakott egy szegény ember, aki bizony megszámlálhatta, hogy mije van. Nem volt egyebe, csupán ...

Látogatás20553
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Vót egyszer egy nagyságos úr, élt egy nagy kastélyba. Hát ugye vótak neki cselédjei, vót neki egy juhásza. Annak vót egy csinos szép felesége. Hát a nagyságos úr szemet vetett a juhász feleségire. De hát akárhogy lágyította az asszont, sehogy se állt köté ...

Látogatás12299
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren innét, hetedhét országon túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy gazdaember, s annak egy szép ügyibevaló felesége. Hát az igaz, hogy szép is volt, ügyibevaló is volt az asszony, de még sem élt ...

Látogatás12421
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt egy asszony, de az a világon mindent fordítva cselekedett. Egyszer azt mondja neki az ura, hogy ma hozza hamarabb az ebédet a mezőre. Ő bizony csak azért is legkésőbbre vitte. Másszor mondja neki, hogy vigyen jobb ételeket, de ő annál rosszab ...

Látogatás18610
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt a faluban egy öregember a feleségével. Igen nagyon szegények voltak, még kenyérrel, se lakhattak jól soha. Összeszedte egyszer az öregasszony a maradék tüzelőjét, hogy befűtsön a kemencébe, de nem tudott alágyújtani, mert nem volt aprófa a háznál Azt ...

Látogatás28060
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Na ez úgy, hogy az ember észrevette, hogy az asszony egy kicsit hűtlenkedik hozzája. De azé nem vót benne biztos. Na, elment szántani a falu szélire. Egy vak koldús meg azt kajabolti végig az úton: - Ki nem szereti az urát, az is hozzám folyamodjon, majd ...

Látogatás11337
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, az Óperenciás-tengeren túl, hol a kurta farkú malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp ódala sem vót, ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogác ...

Látogatás14423
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

No, egy szegény ember szántogatott ugye a mezőn, hát egyszer megcsörrent az ekéje neki. Nézi, hogy mibe: hát egy láda aranyat, egy kis ládikóba aranyat talált. „Hű, aszongya, ez nagyon jó, de most ű ezt haza nem viheti!" Nem tudta, hogy hogy avassa be a f ...

Látogatás13340
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Három diákról meg egy parasztemberről mondok mesét. A diákok nagy, szakállas legények voltak már mind a hárman, s egyszer, mit gondoltak, mit nem, elindultak országot-világot látni, szerencsét próbálni. Amint mennek, mendegélnek, egy faluba érnek. Szemb ...

Látogatás11992
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egy faluban a hegyen volt a templom. De merthogy az öregeknek nehéz volt oda följutni, a falu lakói elhatározták, hogy eltolják a templomot a völgybe. Hozzá is fogtak a munkához. A nagy tüsténkedésbe a bíró is beállt segíteni. Földre vetette a kabátját a ...

Látogatás8510
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy kosárban egy tojás. Unatkozott, addig mozgatta a kosarat, amíg kigurult belőle. Ment az úton, ment. Találkozott egy tűvel. - Szervusz, tű pajtás, hová mész? - ...

Látogatás24073
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00