• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Tréfás mesékRSS

Hol volt, hol nem volt, ne keressük, de csak volt egyszer a világon egy gazdag és egy szegény testvér, az már bizonyos. A szegény testvér elment gazdag testvéréhez azzal a kéréssel, hogy engedné át neki ökreit három órára szántani, mert szeretne egy véka ...

ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer két tündér. Megegyeztek, hogy elmennek világot látni. Hát, ahogy mentek, beértek egy faluba. Esteledett, ezért bekéredztek egy házba. Jómódú ember s asszony l ...

Látogatás68693
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az, Óperenciás-tengeren is túl, volt egy erőst kevély kútágas. Kevélykedett ez a kútágas, mert ő húzta fel a vizet a kútból, s örökké dicsekedett, hogy nélküle még inni se tudnának. Hogy, hogy nem egyszer egy ...

Látogatás10710
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Olyan mesék vannak, van olyan mese is, hogy ásott az ember a kertbe, oszt akkor egyszer megcsörrent az ásója neki: hát mikor kifordította, mán el vót rozsdulva ja a kisládikó. Oszt akkor aranypénz vót benne. Aranypénzek vótak benne, akkor oszt kisz ...

Látogatás15609
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt - túl onnan túl, innenen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is, dolgozott is valamennyi reggeltől est ...

Látogatás9839
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer egy favágó az erdőben dolgozott. Sok baja volt a nagy tölgyfatuskókkal, meg már el is fáradt. Leült egy tuskóra, és kezdte szidni Ádámot meg Évát, amiért ettek a tiltott gyümölcsből. Ha azok abból nem ettek volna, neki nem kéne most itt fát vágni. ...

Látogatás15305
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges szép királykisasszony, de olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához hercegek, királyfik a világ minden tájékáról, körülvették a világszép királykisasszonyt, mondtak nek ...

Látogatás20869
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

India egyik kicsiny falujában élt egyszer egy Buddhú nevű szegény földműves, feleségével és öt gyermekével. Mivel nagyon kevés földecskéje volt, nem tudott elegendő kenyérnekvalót termeszteni, a boltban meg drága pénzért adták a rizst, a húst, a lisztet, ...

Látogatás8752
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egy kanászgyerek. Ez a kanászgyerek az erdő szélén lakott, s egy este, mikor éppen lefeküdt, az ajtóra jött egy farkas, s beszólt neki ...

Látogatás15893
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény, háborúból hazatérő katona. Ment egyik faluból ki, a másikba be, rongyosan szegény s éhesen. De bizony nem kínálták meg sehol egy falás kenyérrel vagy egy kicsi meleg levessel. Bekérezett egyik házhoz is, a ...

Látogatás64112
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Na vót egy másik nagyságos úr, az meg Ördög úr vót. Hát ez az Ördög úr, hát vót sok fődje. Egy nagy darab fődet elvetett répával. Vót a faluba egy szegény ember, vállalt felező felesre. Hát ugye egész nyáron egyeltek, kapáltak, gyűtötte a répát, az egész ...

Látogatás11854
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer a magyar ember egy kerek vizesgödröt ásott az udvarában. Arra vetődött a német, s kérdezte: - Mit ás kend, atyafi? - Vízigödröt - mondotta a magyar ember. - Gut, gut - mondta a német. - Nem kút ez - mondta a magyar ember -, hanem vízigödör. ...

Látogatás11716
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Kérala egyik kicsiny falujában éldegélt egy Dútha nevű földműves, feleségével és Dzsáni nevű kisfiával. Dútha nehéz helyzetbe került, pénzt kért kölcsön, és nem tudta időben visszafizetni. A leggonoszabb hitelezője az uzsorás Úlakannan volt. Úlakannan kí ...

Látogatás7942
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy végtelenül öntelt, beképzelt király. Állandóan a saját szépségéről, kedvességéről, jó tulajdonságairól, tetteiről, uralkodói nagyságáról beszélt, semmi egyéb nem érdekelte. Csak olyan udvaroncokat tűrt meg maga kör ...

Látogatás48052
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hát így falukon-e vót egy nagyon-nagyon fösvény legény. Szép vót az a legény, csinos, csak jaj, nagyon-nagyon fösvény vót. Hát oszt akkor egyszer egy jánynak valahogy a fülibe jutott, hogy nagyon-nagyon fösvény ez a gyerek. Hát az apja má mondogatt ...

Látogatás21160
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

No, elmesélem a lólábú legényt. Réges-régen a fonóba, ugye így jártak össze a házakhoz fonni a jányok, hát a legényeknek nem vót semmi szórakozás, meg hát ott találkoztak ugye, végre találkoztak a jányokval; hát oszt vót, akinek ugye ott akadt szer ...

Látogatás13830
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az indiai Bhámer falucskában egy gazdag uzsorás. Több pénzt mondhatott magáénak, mint észt. Gondolatai csak az arany körül forogtak, óriási hasznot akart húzni mindenből. A pénzt kegyetlen feltételekkel kölcsönözte. Ké ...

Látogatás15215
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer a rátótiak elmentek az erdőbe madarászni. Vittek magukkal egy hosszú létrát, de nem akárhogyan vitték ám! Keresztben tartották a létrát végig az erdőn, így ahány fa eléjük került, azt mind lekaszabolták. Egyszer csak megláttak egy gyíkot, amint c ...

Látogatás9327
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egy ember elment az erdő szélére szántani. Hallja, hogy valami úgy kezdett recsegni az erdő szélibe, küjel. Arrább szalad, s nézi. Egy medve megfogott egy nyulat és pufogtassa. Na, nagyot kacagott. Akkor a medve a nyulat elvetette, s elment oda az emberhe ...

Látogatás15315
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr: volt a világon egy szörnyű gazdag ember, s annak annyi juha, mint földön a fűszál, égen a csillag. Bizony mondom, annyi volt, hogy a gazda sem ...

Látogatás14093
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00