• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Tréfás mesékRSS

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, volt egy mészároslegény: Mészáros Gyuri volt a neve. Nem volt párja ennek a legénynek hét puszta faluban: bárd helyett öklével ütötte le a bikát, olyan nagy volt az ő ereje. Egyszer mit gondolt, mit nem Mész ...

Látogatás14527
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hát hogy a cigányok nagyon is szeretnek, meg tudnak is, meg tán meg is van engedve nekik a hazugság. Meg a lopás is meg van engedve nekik. No, mer olyan törvényt szabtak maguknak, hogy egyszer egy nagyon nagy vízbe belevergődött, valami nagyon nagy ...

Látogatás11048
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

No, vót két szomszéd. Hét bizony azok sokat veszekedtek. Összevesztek a kerten. Mer aki utóbb szántott, az mindig elszántott a másikébúl. Még ha csak egy fél lépésnyire is a határkövet egyik erre, a másik arra lökte. Hát ugye ez nem illős dolog vót. Sokat ...

Látogatás9982
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király s egy királyné. Szörnyű gazdag volt ez a király, két országa volt: egy a tengeren innét s egy a tengeren túl, katonája annyi, mint fűszál a réten, csilla ...

Látogatás11256
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy híres tolvaj pásztorember, s annak egy fia: Nyika volt a neve. Ez még az apjánál is híresebb tolvaj volt. Nem is maradt sokáig az apjával egy gazdaságon, elindult szerencsét próbálni, Meg sem állott, míg a király városába nem ért, s ott s ...

Látogatás8928
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény leszerelt katona. Ahogy ment, baktatott hazafelé, nem volt egy fillér se a zsebében. Betért egy kocsmába. Azt mondja a kocsmárosnak: - Kocsmáros úr, na ...

Látogatás18157
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

S vót egy szegény özvegyasszony, vót annak három jánya. Hát ezek mostak a patakon, sulykolták a ruhát, hát arra sétált a királyfi. Azt mondja a legnagyobb jány: - Hej, ha engem elvenne ez a királyfi feleségül, én ennek szőnék annyi vásznat, elég vóna ing ...

Látogatás10908
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Nagyanyám nagyanyja mesélte, hogy a szomszédjukban, hogy ez igaz vót, a szomszédjukba lakott egy Palkó nevű legény. Nagyon dógos legény vót. Eljárt az emberekvel az erdőre fát vágni. Még vállaltak munkát, de nem a faluban, hanem eljártak messzire. ...

Látogatás21068
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy pópa, de olyan pénzsóvár volt, hogy azt eI sem lehet mondani. Történt, hogy a faluban megdöglött az uraság kutyája. Az uraság gazdag volt, és igen nagyon szerette a kutyát.   ,,Eltemettetem a pópával ezt a hű jószágot a templom melletti ...

Látogatás21116
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény ember. Péternek hívták, s annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, még eggyel több, de aztán egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál meg erős gazda volt, s mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek: - ...

Látogatás18840
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Anyósommal beszélgettünk: -Hej -aszongya-, édes jányom, a mi időnkbe nem úgy vót, hogy hálószoba, meg - aszongya - elmúlt a lagzi, oszt akkor mingyá nászútra meg hálószoba a fiataloknak... Mi időnkbe úgy vót, hogy egy házba, egy szobába laktunk - ...

Látogatás11102
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt a világon egy szegény ember: Ravasz Jancsi volt a neve. Azért hívták Ravasz Jancsinak, mert mindig ravaszságon járt az esze. Azt mondja egyszer a felesége Jancsinak: - Jobb volna, ha dolgoznál, s nem mindig huncutságon járna az eszed! No, az igaz, ...

Látogatás11374
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hát elmesélem Ravasz Jankót. Jaj, ez a Ravasz Jankó éldegélt az egyik faluba, de oszt annyira szegények vótak, sok gyereke vót, annyi, mint a rossz csoda-e. De annyi élelem nem vót a portán, amire érdemes lett volna a légynek rászállni. Aszongya Ravasz Ja ...

Látogatás11201
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer a ravaszdi róka tyúkot lopott. Szaladt, szaladt szájában a tyúkkal, hogy meg ne fogják.  Nemsokára ráesteledett. Egy kunyhót látott a közelben, bekopogott, köszöntötte a háziakat: - Jó estét, jó emberek! - Adjon isten jó egészséget! - Engedjé ...

Látogatás17167
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Rókáné komámasszonynak volt egy fülbevalója, s az egyszer fennakadt egy vadrózsabokor ágán. Azt mondja Rókáné:  - Rózsabokor, add vissza a fülönfüggőmet!  - Nem adom, bíz én!  Továbbment Rókáné komámasszony, s találkozott a tűzzel. Azt mondta neki:  - ...

Látogatás11590
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. Amint ment, mendegélt, hegyen-völgyön keresztül, nagyon megéhezett. Bement hát egy vendéglőbe, s kért ott m ...

Látogatás9258
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, nem tudom merre volt, de valahol mégis volt - volt egyszer egy cigány meg egy molnár. Hiszitek, nem hiszitek, elég az, hogy a cigány komája volt a molnárnak: ez tartott keresztvíz alá egy purdét. No, ha komaságban voltak, a cigány, ...

Látogatás8945
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. Azoknak annyi gyermekük volt, mint a rosta lika, tán még eggyel több. Olyan szegények voltak, hogy ennivalóra sem tellett. A szegény asszony átment a szomszédba, s könyörgött, a ...

Látogatás8499
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hát oszt egyszer mondják, hogy jaj, akik így összekalimbáltak, akik összebeszéltek, hű, hogy a menyecske sehogy se szereti az urát. Mer hogy összebeszélték űköt, sehogy se nem fértek meg együtt. Na, akkor a menyecske mindig azon studírkozott - de h ...

Látogatás10100
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy ember. Ennek az embernek három fia volt. A legidősebbet hívták Gyűszűnek, a középsőt Fésűnek s a legkisebbet Haddelnek. ...

Látogatás31608
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00