• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Megdöglött a szarka

Részletek

Látogatás
8497
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star10
Szerkesztette
Boldizsár Ildikó
Könyv címe
Az egynapos király
Kiadó
Palatinus
Kiadás éve
2001
Egy gróf elküldött egy cigányt vadászni. Azt mondta neki, hogy valami vadat okvetlenül hozzon. A cigány nem tudott mást hozni, mint egy röppentyű szarkát. Mikor hazaért, azt kérdezte tőle a gróf: - Hoztál-e vadat? - Hoztam egy röppentyű szarkát! - Hát mást nem találtál? - Ezt is alig tudtam megfogni. - Jól van, cigány, úgyis szeretném tudni, hogy meddig él a szarka. A gróf kalickát csináltatott a szarkának, és beletette. Egy embert is fogadott melléje, aki a szarka kalickáját tisztogatta. Ez az ember magas fizetést kapott, de a gróf megmondta neki, hogy ha a szarka megdöglik, azt meg kell mondania a grófnak, csakhogy aki először megmondja, azt a gróf mindjárt fölakasztatja. Egyszer megdöglött a szarka. Nagyon megijedt erre az ember, aki a szarkát gondozta, mert neki volt a kötelessége bejelenteni a grófnak az esetet. Ezért pedig a gróf fölakasztatja. Ijedtében nagybeteg lett, mivel tudta, hogy helyette senki se jelenti be a szarka megdöglését. Odament hozzá a cigány, és kérdezte tőle, hogy mi baja. - Megdöglött a szarka! Azért lettem ilyen beteg, mert ezt meg kell mondanom, és ha megmondom, a gróf fölakasztat. - Megmondom én - mondta a cigány -, ha fizetsz kétszáz forintot. - Fizetek, csak mondd meg! Elment a cigány gondolkodni. Másnap reggel aztán bement a grófi kastélyba. Sétált le s fel az udvaron, aztán nekilógatta az ujját, be akart kopogtatni az ajtón, de megijedt, hogy jaj, hátha felakasztják. Gyorsan elszaladt. De másodszor is odament, akkor már hozzáértette az ujját az ajtóhoz. A gróf tüstént feleletet adott, hogy szabad. Erre aztán már be kellett menni. Kérdi a gróf: - Mi történt, cigány? - Semmi egyéb, avégett a fene szarka miatt jöttem. - Hát mi baja van a szarkának? - Fekszik, aluszik, a legjobbik oldalán nyugszik. - Eszik? - kérdi a gróf. - Nem eszik. - Pörög? - Nem pörög. - Hát mit csinál? - Csak fekszik, aluszik, de uram, még nem is rondít. - Hiszen akkor megdöglött! - mondja a gróf. A méltóságos gróf urat kell most fölakasztani, mert maga mondta ki először, hogy megdöglött a szarka! A cigány a szarka gondozójától megkapta a kétszáz forintot, a gondozó pedig elkerülte a bajt.
Értékelés
★★★★½
8 szavazat