• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Mátyás király meg a fiatal bíró

Részletek

Látogatás
10043
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Gyűjtötte
Kóka Rozália
Könyv címe
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele
Kiadó
Timp
Kiadás éve
2003
Mikor Mátyás király az országban járt-kelt, elvetődött egy faluba. Amint beért, mindjárt látta, hogy ott valami nincs rendben. Az utcák szemetesek, a kerítések düledeznek, a templomtorony félredűlt. Kóbor kutyák grasszálnak fel s alá. Mátyás világéletében szerette a rendet, ment hát nagy haraggal a bíróhoz. - Ki itt a bíró? - kérdezte egy odavaló embertől. - Az öreg bíró fiát választottuk meg - dünnyögte az orra alól a megszólított. - Na, ez meg is látszik! Hogy volt kendteknek annyi esze, hogy fiatal bírót válasszanak? Az atyafi vállat vont, a király meg bement a bíróhoz. A fiatal bíró hetyke legény volt, a királlyal is igen foghegyről beszélt. Méregbe gurult Mátyás király. Gondolta, megleckézteti ő ezt a gőgös hólyagot. - Mire visszajövök, állítson kend elő nekem harminc farkast, negyven okost, hatvan bolondot, mert ha nem, abban a helyben elcsapom a bíróságból! - förmedt rá Mátyás király a fiatal bíróra. A bírónak kikerekedett a szeme ijedtében. Egészen megállt az esze a király kívánságától. Nagy búsan hazaereszkedett. Kérdezte tőle az apja, az öreg bíró: - Mi bajod van fiam, hogy úgy eleredt az orrod vére? - Ne is kérdezze édesapám! Itt járt az előbb a király. Azt parancsolta, hogy mire visszajön, állítsak harminc farkast, negyven okost, s hatvan bolondot. Ha ezeket elő nem állítom, elcsapat a bíróságból - panaszkodott a fiatal bíró. Az öreg somolygott a bajusza alatt. Tudta ő, hogy mit kell tenni, de nem mondta meg a fiának. Hadd törje a fejit, ha olyan nagyon akart bíró lenni! Azért az öreg összeszedett harminc harmincéves férfit, negyven negyvenévest, s hatvan hatvanévest. Akkor azt mondta a fiának: - Majd én megfelelek a királynak, ne búsulj! Visszajött a király. Az emberek, akiket az öreg odarendelt, már mind ott várakoztak a községházán. - Minek jött ide ez a sok ember? Tán csak nem azt akarják látni, hogy vet ki engem a király a bíróságból? - ijedezett a fiatal bíró. - Na, bíró úr! Teljesítette-e kend, amit parancsoltam? - kérdezte Mátyás. A fiatal bíró csak tátogott. Az öreg bíró meg előállt, s megfelelt a királynak: - Itt van harminc farkas! - mutatott a harmincévesekre. - Olyan erősek, mint a farkasok. Itt van negyven okos! - mutatott a negyvenévesekre. - Itt meg a hatvan bolond, a hatvan vénember. A király azt mondta: - Most kendtek is láthatják, hogy mennyivel több esze van az öregnek, mint a fiatalnak. A fiatal bírót kidobta a bíróságból, az öreget meg felemelte.
Értékelés
★★★★
21 szavazat