• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Mátyás király és az öregek

Részletek

Látogatás
6736
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Gyűjtötte
Kóka Rozália
Könyv címe
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele
Kiadó
Timp
Kiadás éve
2003
Mátyás király nagyon szerette az Alföldet. Sokszor nekiiramodott a tágas pusztáknak, hogy lássa, hogy élnek az odavaló emberek. Egyszer egy falun ment keresztül, látta, hogy egy kapu előtt öregember sírdogál. - Adjisten öregapám! Hát kendnek mi baja? - szólította meg Mátyás az apót. - Megvert édesapám, azért sírok - mondta az öreg. Hát ilyent ki hallott? Kíváncsi lett Mátyás az öregember apjára, bement az udvarra. Látta ám, hogy egy galambősz aggastyán csutkával tüzel a kemencébe. Azt mondta neki Mátyás: - Bácsikám, odakinn egy öreg azt mondta, hogy kend megverte. Igaz ez? - Hogyne lenne igaz?! - válaszolt az aggastyán. - Mondtam neki, hogy vigyen vizet a nagyapjának, de hiába beszéltem. Azt gondolja uraságod, hogy vitt neki, esziben se volt. - Hogy, hát még él a kelmed édesapja is? - Hogyne élne?! - Hány éves? - kérdezte Mátyás. - Arra már nem emlékszem, de menjen el a plébániára, ott a pap megmondja, hogy hány éves, mert ő keresztelte. - No, még a pap is él, aki keresztelte. - Él bizony! - mondta az öreg. Elment Mátyás király a plébániára. Megtalálta a papot, s megkérdezte. Ez meg ez az apó hány esztendős? - ]aj, fiam, én azt már elfelejtettem, de gyere, nézzük meg a matrikulában! Gondolta Mátyás király, már végére jár a dolognak. Mennének a sekrestyébe, hogy megnézzék a matrikulát. Hát! Nem zárva volt? - Hijnye a ragyogóját, de sajnálom! - mondta a pap. - Sajnos nem tudom kinyitni az ajtót. Édesanyám reggel, amikor elindult szőlőt kapálni véletlenül magával vitte a kulcsot. - Ugyan, ne mondja! Még a kelmed édesanyja is él? - Él bizony! - mondta a pap. Mátyás király nem várta meg, hogy hazajöjjön a pap édesanyja a kapálásból. Így aztán sohase tudta meg, hogy hány esztendős volt az öregember öregapja.
Értékelés
★★★★
11 szavazat