• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Kutyafilkó

Részletek

Látogatás
11931
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Volt egyszer egy szegény ember, annak volt egy nagyon rossz fia. Kutyafilkó. Annyi sok rosszat tett, olyan sok bűnt követett el, hogy a király börtönibe került, halálra ítélték. A kivégzés előtt megkérdezte tőle a király: - Mi az utolsó kívánságod? - Tegyen velem egy próbát, felséges királyom! Ha a papját, a kántorját meg a harangozóját ellopom egyszerre, akkor kegyelmezzen meg nekem! - Ha azokat ellopod, akkor megkegyelmezek, akkor nem végeztetlek ki. Kutyafilkó mindjárt munkához látott Szerzett egy hosszú fehér szoknyát, egy óriási zsákot, avval ment be a templomba. A hosszú fehér szoknyát magára húzta, és elkezdett énekölni. Én vagyok a mennyből leszállott Gábriel arkangyal. Aki a mennyországba akar gyönni, ebbe a zsákba be kell bújni! A pap a templomban tartózkodott. Azt mondja: - Dolóresz pátrisz, oda én vagyok az első! Bebújt a zsákba. Nemsokára gyött a kántor. Kutyafilkó megint rázendített: - Én vagyok a mennyből leszállott Gábriel arkangyal. Aki a mennyországba akar gyönni, ebbe a zsákba be kell bújni! Azt mondja a kántor: - Dolóresz pátrisz, oda én vagyok a második! Azt is bebújtatta a zsákba. Bekötte a zsák száját, kihúzta őköt a templomtó. Szembegyött vele a harangozó. Annak is elkezdte énekölni: -Én vagyok a mennyből leszállott Gábriel arkangyal. Aki a mennyországba akar gyönni, ebbe a zsákba be kell bújni! Azt mondja a harangozó: - Dolóresz pátrisz, oda én vagyok a harmadik! Mind sietett a mennyországba; hát Kutyafilkó feltette őköt egy taligára. Azt mondja a pap, ahogy zötyögött a feje a taligán: - Jaj, tudtam, hogy a mennyországba göröngyös út vezet, de hogy ennyire göröngyös, nem gondoltam volna! Eltolta őköt Kutyafilkó a király pulykái közé, hát a pulykák elkezdtek ott gurgulázni. A pap meg: - No, csak zengedezzetek, édes angyalkáim, én is köztetek vagyok! Reggel a szolgáló kinyitta az ólajtót, mindent meglátott. Jelentette a királynak, hogy a pap, a kántor meg a harangozó ott vannak a pulykaólban. Így megkegyelmeztek Kutyafilkónak.         Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★½
8 szavazat