• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Hogyan lett betyár Sisa Pista?

Részletek

Látogatás
15446
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Annak sok meséje van, hogy nem tudták elfogni Sisa Pistát, nagyon sok mese szól arrúl, hogy mindég megszökött. De az úgy lett először Sisa Pista betyár, hogy mindég ilyen makrancos rossz gyerek vót. Osztán tizenegy éves korában - hát az anyjáék is szegények vótak -, oszt odaadták - erre Szirák tájékán született valahol -, odaadták Irinybe ütet a keresztapjáhó juhásznak. Vigyázott a juhokra, oszt egyszer tizenegy juhról nem tudott számot adni. Elveszett a tizenegy juh. Aszondta, máig se tudja, hogy mi lett a tizenegy juhval, nem vállalta el, hogy ő azokat elvette, eladta. Lehet, hogy valaki más ellophatta. Elég abbúl annyi, hogy akkor annyira vallatta űtet. Sikei nevű vót. valami őrmester, csendőr, annyira vallatta ütet, hogy a végín mán úgy összeverte a talpát neki, meg gömböstűket szurkált a talpába, meg annyira összeverte, hogy egész öregségire is érezte a nyomait a lábának. És akkor mondta. mán ugye egy tizenegy éves gyerek, hogy: -A nagy Istenre kérem magát, hát ne bántson mán! Aszondta neki, hogy: - Itt én vagyok az Isten, nem te! Én vagyok az Isten. és addig ütlek, amennyit akarom! Akkor oszt összeszorította a fogát, oszt tűrte a szenvedést, nem szólt vissza semmit. Hanem akkor belegyütt egy olyan gondolat. egy olyan bosszúság. hogy ű eztet, ha ű megnő, azt biztos, hogy ű eztet kiveri a csendőrön. Akkor oszt tűrte. Utána oszt hogy onnan elbocsájtották a keresztapjátúl, mán oszt haza se nem mert menni, hanem csak úgy csinált mán, hogy innen oda ment, úgyhogy uraságokhó meg tanyákra, juhászbojtárnak meg kondásnak, aminek fölvállalták, odament. Utána lett osztán betyár. Még oszt azért csak hazakerült, mert oszt úgy vót valahogy, úgy lett oszt betyár, hogy szerzett betyárruhát, és mán otthon vót akkor, mert az anyjáék elmentek tehenet eladni a vásárba. Oszt ahogy elmentek, ű felöltözött betyárnak, kifestette magát pirosra, meg bajuszt ragasztott, meg betyárruhát vett magára, oszt mikor az anyjáék gyüttek haza, elvette tülök a pénzt. A tehén árát. Elvette, oszt ugye hazamentek az anyjáék. ő addig levetkőzött. Oszt ugye sírárkoztak, hogy: - Na még ilyet, na még ilyet, a betyár elvette tőlem a pénzt, elvették...! Vagy két nap hallgatta, hogy siránkoztak rajta, egyszer oszt visszaadta a pénzt. Mondták: - Hol szerezted meg, fiam? És akkor kapott ilyen gondolatot, hogy a saját édesanyja nem ismerte meg őtet, hogy ő beáll betyárnak. Úgy lett oszt betyár. Oszt akkor ő betyárkodott.         Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★
11 szavazat