• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Csali mese

Részletek

Látogatás
108388
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Haldoklott a szegény ember. Odament a három gyereki az ágyáho: - Édesapánk, mit hagy ránk? Édesapánk, mit hagy ránk? - A főd alatt, a főd alatt. Avval lehunyta a szemit az öreg, meghalt, eltemették. A három gyerek meg hozzáfogott a fődet túrnyi, hogy ott mi lehet. Végre tanáltak egy ládát. Bontják ki, hát benne egy kisebb láda. Bontják ki azt is, benne még kisebb láda.   Ahogy kinyitották a tetejit, egy kis egérke vót benne, kis rövid farka vót.   Ha a farka hosszabb lett vóna, az én mesém is tovább tartott vóna.         Nagy Zoltán -Nagy Ilona Az ikertündérek - Akadémia Kiadó Budapest - 1990
Értékelés
★★★½
380 szavazat