• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Az öregek

Részletek

Látogatás
13946
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Gyűjtötte
Benedek Elek
Könyv címe
Magyar mese- és mondavilág 1. kötet
Az öregekről mondok mesét, gyermekek, hallgassatok ide! Egyszer egy obsitos katona megy, mendegél hazafelé, s amint megy egy falun keresztül, látja, hogy kint ül a kapuban egy ősz öregember, s bőg keservesen, hogy csak úgy zengett a falu belé. Kérdi az obsitos: - Ugyan bizony miért sír kend, öregapám? - Jaj, hogyne sírnék, édes fiam, mikor megvert az édesapám. - Ne mondja kend! Hiszen kend is van legalább százesztendős, csak nem él az édesapja? - Hát, ha nem hiszed, fiam, eredj, menj be az udvarba. Nézd meg, éppen fát vág az apám! Bemegy az obsitos, s hát csakugyan ott van egy még öregebb ember, s vágja a fát, hogy egy legény sem vághatta volna különben. Köszönti az obsitos: - Adjon isten jó napot, öregapám! Ugyan bizony hogy volt lelke megverni a fiát? - Hát hogyne vertem volna meg, mikor nem fogadott szót a nagyapjának! - Ne te, ne, mit beszél kend?! Hát még az apja is él kendnek? - Hogyne élne! Eredj csak be a házba, ott ül a góc alatt, s pipázik. Nézd meg, ha nem hiszed! Bemegy az obsitos. S hát csakugyan ott ül az öregember a góc alatt. Nagy füstöket eresztget a pipájából, s morgolódik az unokájára, hogy így, meg úgy, csak még egyszer ne fogadjon szót neki, majd hátraköti a sarkát. Köszönti az obsitos az öregembert, s kérdi: - Ugyan bizony, öreg apámuram, hány esztendős lehet kigyelmed? - Hej, édes fiam, azt én nem tudom. Hanem menj el a paphoz, aki keresztelt. Az majd megnézi a matrikulában. - De már, öregapám, ne tréfáljon, csak nem él még az a pap is, aki kendet keresztelte? - De biz' Isten, Krisztus úgy segéljen, él biz' az, fiam. Ha nem hiszed, nézd meg! Bizonyosan otthon találod, mindig olvassa a Bibliát. Elmegy az obsitos a paphoz. Hát az csakugyan ott ül az asztalnál. Előtte az öreg Biblia. A szemén egy nagy okuláré, s babukol, olvasgat belőle. - Szerencsés jó napot kívánok, tisztelendő szentatyám! - Hozott Isten, édes fiam! Hát mi jóban jársz? Talán bizony páros életre készülsz? - Nem készülök én most, tisztelendő szentatyám, hanem azt szeretném megtudni, hogy ez s ez az öregember hány esztendős lehet? - Biz' azt én, édes fiam, könyv nélkül nem tudom, hanem mindjárt megnézem a matrikulában. Feláll a pap. Megy a könyves tékához, hogy kivegye a matrikulát. Azám! A téka be volt zárva. - Na, édes fiam - mondá a pap -, erősen sajnálom, de a matrikulát elé nem vehetem, mert nincs itthon a kulcs. Magával vitte az édesanyám a szőlőbe! Ha a papnak az anyja a kulcsot el nem vitte volna, az én mesém is tovább tartott volna. Itt a vége, fuss el véle!
Értékelés
★★★★
33 szavazat