• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Az emberjavító szenteltvíz

Részletek

Látogatás
13175
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Hogy az egyik asszonynak nagyon rossz vót az ura. Hát mán elment a paphó gyovónni. -Jaj, plébános úr, hát az ollyan rossz az az ember! Hát ennek má semmi esze nincs! Ez verekedik, ez mindent csinál. Veszekedik! Hát mit tegyek mán? - aszongya. - Adjon mán a plébános úr valami tanácsot! Misét mondassak vagy imádkozzak, vagy micsináljanak? Hát a szegény pap is nagy gondba vót, mer akart vóna segíteni rajta, sajnálta az asszont ugye, segíteni akart. Hát aszongya: - Ördögűzés ellen - úgy hallotta -, hát ebbe az emberbe akkor biztos az ördög van benne - aszongya -, ha ennyire rossz, hogy az ellen jó a szentöltvíz. Hát az akkor oszt mán örült neki, hogy eszibe jutott valami, mondja az asszonnak, hogy: - Ide hallgasson: vigyen - aszongya -jócskán szentöltvizet haza - aszongya -. oszt mikor az ember mán közelít haza, mikor megy mán haza, akkor vegye a szájába, oszt míg le nem fekszik, addig ne köpje ki a szentöltvizet, addig legyen a szájába! - az asszony szájába a szenteltvíz. - Vegyen jócskán - aszongya -. oszt tartsa a szájába. Míg az ember le nem fekszik. Hát úgy is vót. Az asszony szentöltvizet vett a szájába. Hát úgy látszik, használt az ördög ellen, mer az ember egy szót se szólt. Lefeküdt az olyan csöndben, békességben. Hát használt neki a szenteltvíz. Mer az asszony nem szólalt meg. akkor az ember se adott választ... Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★½
9 szavazat