• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Az egylábú liba

Részletek

Látogatás
18573
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
No, akkor megint a cigánnak mondja az egyik asszony a faluba - fájt a lába, oszt akart kűdeni a papnak hízólibát -, hát aszongya: - Te elvinnéd, Rudi, elvinnéd a plébános úrnak ezt a hízott libát? -Elviszem én! Mán meg vót sütve, sülve. - El én! - aszongya. Hát ahogy viszi - hát ugye nagyon jó illata vót annak a húsnak -, hát az egy combját megfogta a cigány, lehasította, leszakította, megette. Hát mikor [a pap] kibontja a libát... -Te Rudi, hát ennek hiányzik egy lába! Egy bonca. Hiányzik egy? Hú, hát sok lúd van ollyan, akinek csak egy lába van! - Dehogy van, dehogy van! Kinéz az ablakon a cigány: - Nézze csak! - aszongya; a jégen ugye a libák, hogy az egyik lábokat szokták melengetni, hogy fölemelik az egyik lábat a tojjúba, egy lábon álltak a ludak. - Nézze csak, mennyi lúd van ottan, azoknak mindnek csak egy lába van-e! Hát oszten bele köllött nyugodni a szakácsnénak is, meg a plébános úrnak is, hogy csak egy lábú liba vót. Hát így vót, mese vót. Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★½
10 szavazat