• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Az égő ujj

Részletek

Látogatás
12128
Értékelés
Star10Star10Star00Star00Star00
Volt egyszer egy fiatal házaspár, de nagyon rosszul éltek. Mán majd úgy vót, hogy szétválnak. és az asszony állapotos vót.. Héthónapos állapotos. Egyszer gyöttek hozzájok a rablók. Az ember szóba állt velük, az asszony nem vót bent. Azt mondták a rablók: -Add el a feleséged nekünk, nekünk nagy szükségünk van rája! Az ember meg akart szabadulnyi a feleségitő, hát ráállt, eladta. El is vitték a rablók az asszonyt. A héthónapos gyereket kivették az anyjábó, annak a kiskezit levágták, faggyút öntöttek az ujja hegyeire. Ha azt meggyújtották, éccaka senki se ébredt fel, a rablók nyugodtan rabolhattak, olyan varázsereje vót ennek. Azé vót szükségük a rablóknak erre a kiskézre. A Bablevesi csárdába lakott egy házaspár: egy fiatalasszony, egy fiatalember, meg velek lakott egy öregasszony is. Ott kértek szállást a rablók. Adtak is nekik, csak az öregasszony nem fogadta őköt szívesen, mer az félt mindég, hogy olyan tanyán laktak. A fiatalasszony meg a fiatalember nyugodtan el is aludtak, az öregasszony meg csak úgy tett, mintha aludna, még horkolt is. No, egyszer fölkel a szállást kérő ember, meggyújtja a kiskezet, mind az ujját, avval letette az asztalra. Õ meg kiment az ajtón, füttyentett egyet. Az öregasszony gyorsan fölugrott, az ajtót bereteszőte, úgyhogy mán a rablóvezér vissza nem gyöhetett. De mán a házat körű is vették a rablók, de nem tudtak begyünni sehogy se. Mán hosszúlétyrát vitték, hogy begyönnek a szabadkéményen keresztű a háztetejin. Az öregasszony az ellen is védekezett : meggyútotta, ami zsír vót a portán, mind elégette. De hiába ordított, hiába rángatta a fiatalokot, harapdosta, mindent csinált velek, hogy fölébredjenek. De azok sehogy se ébredtek fel, mer annak az égő kis kéznek olyan varázsereje vót, hogy fel nem ébredtek.. A rablók nem tudtak mit csinányi, hát az egyik bekajáltotta az ajtón: -Te szerencsétlen, legalább mán azt az égő mécsest dobd ki! Az öregasszony kihagyította az ablakon a mécsest, hát a fiatalok abba a szempillantásba fölébredtek.. Akkor mondta el az asszony, hogy milyen harcot vívott a rablókkal.   Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★
18 szavazat