• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

ÁllatmesékRSS

Szép madár a vadgalamb, de nem ért a fészekrakáshoz. Elmondom nektek, hogy miért nem ért. Réges-régen, még az ántivilágban volt, a vadgalamb is szerette volna megtanulni a fészekrakást. Látta, hogy a szarka vékony ágacskákból, gallyakból milyen pompás f ...

Látogatás28441
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt egy ember, s annak egy olyan öreg kutyája, hogy a csontot már nem tudta megrágni. Azt mondja az ember a feleségének: - Feleség, meglövöm a kutyát, mert a csontot már nem tudja megrágni, én pedig hússal nem tartom. Mondotta az asszony: - Ne ...

Látogatás13616
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy szegény ember, akinek meghalt a feleségi. A fiával ketten maradtak árvaságba. Alig telt el egy fél esztendő, átszólt a szomszédbó egy özvegyasszony a fiúnak: - Te legényke, mondd meg az édesapádnak, hogy vegyen engem feleségül, jó dolgotok ...

Látogatás18156
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király meg egy királyné. Volt nekik egy igen szép kis fiok, Ferkónak hítták. Ez annyira szerette az anyját, hogy mindig utána ment, akárhová ment az anyja, úgyannyira, hogy néha a királyné maga is megsokallta ...

Látogatás13435
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt a világon egy átkozott pipöretyúk. A kert alá járt kapargatni, a kert megdőlt bánatában. Arra szállt egy varjú, azt mondja: - Mi lelt tégedet, kert? Eddig te mindég talpon voltál, most meg ki vagy dőlve. A kert ágy válaszolt: - Hallgass ide! Volt ...

Látogatás11159
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl volt, volt egy agárkutya egy gazdánál. Annak az agárkutyának pedig nem volt háza. Elérkezett a téli idő, összekucorodott az agárkutya, csak ekkora kicsi, kurta lett belőle (mutatja). Csak úgy ...

Látogatás12359
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy egérkisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egérkisasszony apja-anyja büszke is volt a lányára, s maguk között így beszéltek: - Nem akármilyen egérke a mi lányunk! Ha férjhez adjuk, nem akárkihez adjuk, ...

Látogatás15227
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Szomorúan kullogott a farkas az erdőben, fülét-farkát leeresztette, s mind csak a földet nézte. Észre sem vette, hogy szembejön a medve; csak akkor nézett fel ijedten, mikor a medve köszönt: - Jó reggelt, farkas koma. - Adjon isten, medve koma - fogadta ...

Látogatás28666
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Szomorúan kullogott a farkas az erdőben, fülét, farkát leeresztette, s mind csak a földet nézte. Észre sem vette, hogy szembejő a medve, csak akkor nézett föl ijedten, mikor a medve köszöntötte: - Jó reggelt, farkas koma! - Adjon isten, medve koma! - fo ...

ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Volt egyszer egy béka, s ez olyan büszke volt a hangjára, hogy be nem állt a szája, fújta a nótát még éjszaka is. Volt egyszer egy kabóca, az sem tudott betelni a saját szépséges hangjával, pirkadatkor rázendített, s abba se hagyta másnap hajnalig. No, ...

Látogatás11116
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, Üregen innen, Dorogon túl, volt egyszer egy bíró Iregen. Az iregi bírónak volt egy kisfia meg egy kiskakasa.Hogy, hogy nem, ez a kiskakas talált egyszer a szemétdombon egy fületlen gombot. Felállott a domb tetejére, és elkezdett ku ...

Látogatás15194
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer egy nyáron a farkas és a medve sétálni ment az erdőbe. A medve valami nagyon szép éneket hallott, és megkérdezte a farkast: - Miféle madár az, amelyik olyan szépen énekel? - Az a madarak királya - mondta a farkas, pedig az ökörszem volt. - Na, ...

Látogatás15116
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer versenyfutásra került a sor az erdőben, és négy akkora elefántagyar volt a díj, hogy két ember se tudott volna egyet fölemelni. A nagy nap reggelén mindenfelé hallani lehetett a kiáltozást: - Rajta, rajta állatok! Vegyetek részt a versenyfutásba ...

Látogatás16542
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mondok egy mesét, kiből okulhat minden pörlekedő. Ment, mendegélt a szőrdisznó rengeteg erdőben, pataknak a mentén, s találkozott az őzzel. Már jó messziről kiáltott a szőrdisznó: ...

Látogatás21743
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Jó pár száz esztendővel ezelőtt, amikor még az emberek nem voltak olyan okosak és minden hájjal megkentek, mint manapság, furcsa dolog történt egy városkában. Éjnek idején egyszer egy nagyfajta bagoly – uhubagolynak hívják – betévedt egy környékbeli erdőb ...

Látogatás19203
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, ahol a tarka malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Volt annak egy Riska tehene. A tehén megellett egy bikaborjút. A bikaborjú nőttön-nőtt, valamennyi széna, szalma volt Magyarországon, mind meg ...

Látogatás13003
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az: büdösbanka. Amint repdesett jobbra-balra, erre-arra, hát látott egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket. Megnézegette alaposan, s elkez ...

Látogatás15678
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman háromfelé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mo ...

Látogatás31641
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy kisnyúl, tanált egy harangot. Nagyon örült neki, a nyakába akasztotta. De legelnyi nem tudott tőle, hát egy kis fára akasztotta, így nyugodtabban legelészett. Ahogy legelészgetett, egyszer csak jóllakott. Ment vissza a kis harangjaér. A ...

Látogatás15152
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

No, vót egy öregember, vót annak három fia. Hát meg egy bakkecskéje. Mondja a legöregebbik fiának: - No fiam, menjél, legeltesd meg azt a kecskét! Térgyig érő fűbe, itasd meg a bokáig érő vízbe! Elment a gyerek, megetette a kecskét, megitatta, hazahajto ...

Látogatás16192
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mesekeresés

Mesék, mondák