• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

ÁllatmesékRSS

Egyszer így a falusi háznál kapirgált ugye a tyúk az eresz alatt. Egyszer rákoppant a fejire egy kő. Jaj, szaladásnak! A kert végibe megkérdezi a kakas: - Hova szaladsz, te tyúk koma? -Jaj, ne is kérdezd, kakas koma! Égszakadás, földindulás, fejemen egy ...

Látogatás22238
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt egy szegény embernek négy darab marhája, egy lova, két berbécse és egy szamara. Kiteleltette szegényesen a marháit, s tavaszra kerekedve felcsapta a Hatodra. Legelőször a lovat csapta el, s ez, ahogy ment, találkozott egy farkassal. Azt mondj ...

Látogatás24048
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A róka meg a jaguár ősidők óta ellenségek voltak. Talán már nem is tudták, hogy miért is haragszanak egymásra, de így volt ez már apáik, nagyapáik, dédapáik idejében is, hát miért lenne máskéni hőseink életében? Örök vetélkedésben éltek, mindegyik túl aka ...

Látogatás11356
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Elindult a róka csikót venni a farkas komájával. Látják, hogy ott legel a ló a fiával a réten. Kérdi a róka a kancalótól: - Eladó ez a csikó? Azt mondja a ló: - Eladó, hanem a hátulsó jobb lábam patkójára van az ára írva. Azt mondja a róka: - Én nem ...

Látogatás18464
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer a róka séta közben a tópartra ért. A tóban kácsák úszkáltak. Amint meglátta a róka a kácsákat, mindjárt kacsapecsenyére fájt a foga. Gondolkozott, hogy foghatna meg csak egyet is. Tudta, hogy a kácsák nagyon kíváncsiak, bekiáltott nekik: - Gyerte ...

Látogatás25049
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer a róka séta közben a tóparthoz ért. A tóban kácsák úszkáltak. Amint meglátta a róka a kácsákat, mindjárt pecsenyére fájt a foga. Gondolkozott: hogy foghatna meg csak egyet is?   Tudta, hogy a kácsák nagyon kíváncsiak, bekiáltott hozzájuk:   - ...

Látogatás3045
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Jaj, no régen ugye, régen történt mán nagyon, hogy bizony még a faluba vécék se vótak. Hanem csak úgy a ganajdombra mentek ki a gyerekek is, este is, csak a ganajdombra lekuporogtak, oszt akkor ott végezték a bajukot Hát oszt akkor ugye a gyerek - tél vót ...

Látogatás10314
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy szarka, s annak hat fia. Ez a szarka szerette volna megkereszteltetni a fiait, de nem talált papot, aki megkeresztelje. Egyszer, amint nagy búsan üldögélt a fa tetején, arra megy a róka, és fe ...

Látogatás11781
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt a világon egy róka, ballagott, ment fonóházat keresni. Előtalálta a farkast. - Hová mégy, róka koma? - Elmegyek a fonóba. - Én is megyek. - Gyere no - mondja a róka -, leszünk ketten. Ballagtak, ballagtak. Útközben találtak egy házat. Bementek, ...

Látogatás11533
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Találkozik a róka a daruval, s kérdi: - Hol jártál, daru koma? - A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, róka koma, merre jártál? - Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az ételről mi jutott az eszembe ...

Látogatás26345
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer lakodalom volt a faluban. A róka megérezte a szagot, s gondolta, jó volna belopózni oda. Rábeszélte a farkast, hogy menjenek el ők is a lakodalomba. - Menjünk - azt mondja a farkas -, de attól félek, hogy megbánjuk. - Ne félj semmit, csak gyere ...

Látogatás11691
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy róka meg egy farkas. Elmentek aratni. Amint mentek az erdőn keresztül, találtak egy tőkében mézet. A farkas meg akarta enni, de a róka azt mondta: - Jó lesz aratás után lakomára! A farkas beleegyezett, mentek aratni. A rókának nagyon fá ...

Látogatás16533
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Egy éhes róka fogott egyszer egy fürjet, és fel akarta falni. - Ne bánts engem, róka! - könyörgött a fürj. - Fogadj a húgoddá! - Még mit nem! - csodálkozott a róka, aztán mégis engedett: - No, nem bánom, húgommá fogadlak! De csak akkor, ha egyszer jól ...

Látogatás10056
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer egy macska az erdőben kószált, és találkozott a rókával. "Róka úrfi okos, tapasztalt jószág, és nagy szava van az erdőben" – gondolta, és nagy tisztességgel köszöntötte: – Jó napot, tisztelt róka úrfi! Hogy szolgál a kedves egészsége? Hogy s mint ...

Látogatás20588
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy pacsirta meg egy róka. A pacsirtának nem volt földje, de volt a rókának. Oda rakott fészket a pacsirta, ott élt a fiacskáival. Egyszer odamegy a róka a pacsirtához, s mondja neki: - Hallod-e, te pacsirta, adj nekem egy kis pacsirtát, mer ...

Látogatás12027
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép holdvilágos éjjelen beszökött egy gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Összevissza járta a tyúkketreceket, disznóólakat, m ...

Látogatás43555
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer réges-régen egy kis madárka, s annak volt két szép fia. Hiába építette ez a madárka a fészkét egy magas cserfára, a gonosz róka észrevette, s rögtön a fa alá telepedett. Felkiáltott a madárkának: - Hallod-e, madárka, dobd le nekem ...

Látogatás14521
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer a róka meg a tatu egyezséget kötöttek. A róka odaadta földjét a tatunak, hogy vesse be, a termésen pedig majd megosztoznak. És mivel a tatu nem állt valami okos állat hírében, a róka már jó előre eltervezte, hogy fogja becsapni. - Az idén, komám, ...

Látogatás10873
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy ravasz, büszke róka. Az a róka, ahogy ott járogatott künn a mezőn s az erdő mellett, meglátott egy sasmadarat, hogy az hogy repül. Elnézte untig, untig, amíg a sas leereszkedett. Mikor meg ...

Látogatás16243
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer a róka elment valami fogához valót keresni. Ahogy ment, beletekintett egy kerekeskútba, látta, hogy a kútban egy egész sajt van. Most azon spekulált, hogy kellene abból jóllakni. Látja, hogy a kútba két vödör jár, kiokoskodta ő, hogy az ...

Látogatás16009
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mesekeresés

Mesék, mondák