• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A róka meg a fürj

Részletek

Látogatás
9989
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Gyűjtötte
T. Aszódi Éva
Szerkesztette
Rab Zsuzsa
Könyv címe
Mackó anyó dajkát keres, Külföldi népmesék óvodásoknak
Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Kiadás helye
Budapest
Kiadás éve
1973
 Egy éhes róka fogott egyszer egy fürjet, és fel akarta falni. - Ne bánts engem, róka! - könyörgött a fürj. - Fogadj a húgoddá! - Még mit nem! - csodálkozott a róka, aztán mégis engedett: - No, nem bánom, húgommá fogadlak! De csak akkor, ha egyszer jóltartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok! - Jól van - mondta a fürj -, jóltartalak, megnevettetlek és megijesztelek! Azzal felrebbent és elröpült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fürj a rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta: - Bújj a bokor mögé!  Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fürjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját meg a korsóját az útszélre, és a fürj után eredt. A fürj futott egy darabig, aztán újra megállt. A róka meg ez alatt kioldotta a batyut, felfalt mindent, és odábbállt. Utolérte a fürj, és megkérdezte tőle: - Jól laktál-e, róka? - Jóllaktam. - No, akkor most megnevettetlek… Gyere utánam! A fürj elrepült a mezőn dolgozó emberek felé. A róka utána. Megéheztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fürj megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára. - Nézd, csak, nézd! - kiáltották a hajcsárok az egyik parasztnak. - Fürj telepedett az ökör szarvára! Fogd meg! Botot ragadott a paraszt; le akarta ütni a fürjet, de a fürj - frrr! - felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát. Meglátta ezt a róka, és torkaszakadtából hahotázott. Úgy nevetett, úgy, nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt. -  Elégedett vagy-e? - kérdezte tőle a fürj. - Meghiszem azt! - No, maradj itt. Most megijesztelek - mondta ekkor a fürj. Arrafelé repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fürjet, utána iramodtak. A fürj a mezőre csalta őket. Csalta vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána. Ott futottak a sarkában, nem maradtak le tőle, mát-már utolérték. A rókát minden ereje elhagyta, mire a rókalyukhoz ért. Holtra váltan menekült a lyukba, de a farkát már nem tudta behúzni. A kutyák megragadták a róka farkát, és leszakították. Megdühödött a róka, megkereste a fürjet, és azt mondta neki: - Megszégyenítettél egész nemzetiségem előtt. Hogy élek ezután farkatlanul? - Hiszen magad kérted: tartsalak jól, nevettesselek és ijesszelek meg – felelte a fürj. A róka azonban olyan mérges volt, hogy rá se hederített a fürjre. Kitátotta a száját, és elkapta a fürjet. Látta a fürj, hogy szorul a kapca. Azt mondta a rókának: - Jól van, egyél meg, nem bánom, de előbb mondd meg: péntek van ma vagy szombat? - Miért vagy rá kíváncsi? - kiáltotta haragosan a róka. A fürj csak azt válta, hogy a róka kinyissa a száját: gyorsan kiröppent a róka szájából, és elszállt.
Értékelés
★★★★
22 szavazat

Mesekeresés

Mesék, mondák