• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A tudós juhász

Részletek

Látogatás
10464
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
A surányi határba vót egy juhász. Nagypatakon. Hát oszt akkor beszélt a juhoknak. Mink meg hallgattuk otten, mer mink trágyát vótunk a juhakolbúl kihánni. Hát oszt hallgatjuk, mit beszél. Azt mondja nekik. a juhoknak: - Ide hallgassatok, 4 órakor induljatok ki a tarlóra. oszt ha kukoricáhó értek, akkor forduljatok vissza! De ne menjetek a kukoricába, mer az nem a mienk - aszongya -, az kár. Hát csak hallgattuk: hát mi baja ennek a juhásznak, hát bolond ez a juhász? Hát a juhok hát hogy hallanák meg amit egy juhász beszél? Gyüvünk hazafelé. nézzük a juhokat: hát a juhok a kukoricáhó értek, oszt szépségesen megfordultak. Gyüttek vissza a tarlón. Hát még másnap is, másnap is mindig mondta nekik, hogy mit csináljanak, a juhoknak mindig kiadta parancsba, ő meg elment Marcalba a kocsmába. Hát oszt akkor mink aszidtük, hogy hát csak bolondokat beszél. Oszt megnéztük, oszten ténleg szót fogadtak neki a juhok. Hát az még csak-csak, hogy kimentek időre, hátha megszokták, aztat má akkor jóvá hagytuk. De hogy a kukoricába nem mentek bele? Hát akkor gondoltuk. hogy má akkor mégiscsak tud valamit. Valami huncutságot, valami különöset ez a juhász. Biztos, hát ez így vót. Ez igaz vót. Ez igaz történet vót. Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★½
9 szavazat