• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A sündisznó meg a róka

Részletek

Látogatás
17998
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy nagy, sűrű, bozótos erdő, abba egy kis sündisznó tanyázott. Ahogy járt-kelt, egy bokor alatt lőtt nyulat látott, aminek igen megörült. De nagy baj vót, mer nem birta megkezdenyi. Végre kitanálta, hogy bemegy a faluba, a mészáros jó barátja, majd megkezgyi az. Halad, ballag a kis keskeny úton, hát kivel tanálkozik össze, mint a rókával. - Hova mégy, sünike komám? - Bemenek a faluba, mer tanáltam egy lőtt nyulat. Menek a mészárosho, hogy kezdje meg, mer nem tudom megkezdenyi. - Vagyok én olyan barátod, mint a mészáros, meg tudom én kezdenyi. - Jó, de hogy kezded meg? - Felibe. - Jó, odaadom a felit, a másik feli nekem elég. Mentek aztán. A ravasz róka ajjig tudta türtőztetnyi magát a gonoszságátó, mikor meglátta a nyulat a bokor alatt. Odaugrott, tépte, szaggatta. Látta a szegény kis sünike, hogyha ez így megy, őneki nem marad egy falás se. Hát közelítette volna a nyulat, de a ravasz róka úgy farolt, hogy hozzá ne férhessen a kis süni. A végén kiesett a könny a szemibő a kis sünikének. - Róka komám, ez az igazság? Az csakúgy falta a szőrös-bőrös nyulat, majd megfulladt belé, de mondogatta: - Ez hát! Ez az igazság! Gondolkozott a szegény kis süni, majd eszibe jutott, hogy megbosszulja a rókát. Mikor még az erdőt járta, észrevette, hogy csapdák vannak kirakva erre is, arra is. Ahogy a róka mind megtisztogatta a csontról a húst, még egyszer megkérdezte a süni: - Ez az igazság? - Ez hát. A róka nagyon jóllakott, má nem fogott úgy az eszi. - Meg mernél rá esküdnyi? - Meg én. - No, akkor gyere! A kis sündisznó elcsalta a rókát a csapdáho. - No, esküdj! Tedd az első lábad a keresztre, esküdj meg! A róka nagy jóllakott hasval odatette a lábát, de el se kezdte az esküt, mikor a csapda egy nagyot klattyant, ott fogta az első lábát. Ordított: - Süni komám, hova hoztál, minyő kereszthe? - Ez az igazlátó kereszt: a bűnösöket megbűntetyi, a bűntetleneket elbocsátja. Elment a kis sündisznó, a róka meg ottmaradt. Addig vonított kínjában, hogy odacsalta a vadászt. Meglátta a vadász a nagy lompos farkú rókát, kapta a puskáját, rádurrantott. A róka meg egy nagyot vonított, aztán felfordult. Ezt érdemelte. Nagy Zoltán -Nagy Ilona Az ikertündérek - Akadémia Kiadó Budapest - 1990
Értékelés
★★★½
23 szavazat