• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A rest többet fárad

Részletek

Látogatás
14580
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Szent Péterről meg Jézusról: ugye mikor Jézus a földön járt, ugye Szent Péter vót neki a kedves tanítványa, hát avval ment mindenüvé. Hát ugye mentek - a rest többet fárad, az neki a címe, - ahogy mentek, ugye mendegéltek, egyszer nagyon meleg vót. Hát Jézus talált egy krajcárt. Mondja Péternek: - Vedd föl, Péter, azt a krajcárt, még hasznát vehetjük! - Minek, Uram, egy krajcárér a fődre lehajolni nem érdemes! Jézus fölvette a krajcárt. Mikor a legközelebbi faluba értek, városba, akkor vett száz szem cseresznyét a krajcárért. Hát ugye mentek megint tovább másik faluba keresztül, hát Jézus ahogy ment elől, Péter utána, Jézus mindig leejtett egy szem cseresznyét. Akkor Péter fölvette, megtörülte, megette. Elpotyogtatta mind a százat Mikor a századikat elpottyantotta, mondja neki Jézus: - Na látod, Péter, látod, azén az egy krajcárért nem hajoltál le egyszer. Most egymás után százszor lehajoltál a cseresznyéér! Sose felejtsd el, hogy a rest többet fárad!   Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★★
9 szavazat