Nyomtatás |  Close this window

A nagyothalló tiszteletes

Látogatás
14910
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
No, vót egyszer egy tiszteletes, plébános, hát elvesztek neki a hízókacsái. Hát ugye az egész faluban nem tudta, hogy hol keresse, kihirdette, hogy mindenki menjen gyónni. Hát majd valaki meggyónja ugye. hogy hát ellopta a kacsákat. Hát mán az egész falut végiggyóntatta, csak a kántor nem ment gyónni. Egyszer oszt aszongya: - Kántor úr, hát maga még nem gyónt - aszongya -. mért nem gyün meggyónni? Hát aszongya mégis oszt nagy nehezen, letérgyelt ugye a gyóntatószékbe a kántor is. Sorolja a bűneit, sorolja. Egyszer má nem győzte a pap hallgatni, egyszer rákajáltott: Ki lopta el a pap kacsáját? Az nem szólt semmit. Aszongya: -Tudja mit, tiszteletes úr, cseréjünk! Nem hallom - aszongya. - Nem hallom, cseréljünk! Na, cseréltek: ugye ő ült a papnak a helyire, a kántor. Egyszer a kántor odakajált a papnak, hogy: Ki szerette el a kántor feleségit? Hát kántor úr, ténleg nem hallani semmit... Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Nyomtatás |  Close this window