• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A különös állat

Részletek

Látogatás
11943
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Na vót egy másik nagyságos úr, az meg Ördög úr vót. Hát ez az Ördög úr, hát vót sok fődje. Egy nagy darab fődet elvetett répával. Vót a faluba egy szegény ember, vállalt felező felesre. Hát ugye egész nyáron egyeltek, kapáltak, gyűtötte a répát, az egész család ezzel dógozott. Mikor ki köllött ásni a répát, ki vót ásva a répa, akkor nagyon szép vót a répa. nagyon sok vót rajta. Sajnálta az úr odadni a szegény embernek. Aszongya neki: - Hát ide hallgassál: ha én hozzám belovagolsz olyan állatval, amit én nem ismerek föl, hogy milyen állat, akkor tied a répa! Ha nem, akkor nem adom oda a répát! Jaj, megy haza az ember. A felsége elejbe tette a vacsorát. Nem köllött annak egy falat se. Aszongya: - Jaj, asszon, nagyon nagy baj van! A nagyságos úr nem adja ide nekünk a répát, amiért megdógoztunk egész nyáron. Mondta, hogy olyan állatval lovagoljak be. amit ő nem ismer föl. -Na ide hallgass, várjál, egy csöppet se búsulj! Ha a nagyságos ilyen szemtelen, illyet mondott, majd viszel te olyan állatot, amit az biztos, hogy nem fog megismerni! No, úgy is vót. Az asszon vett egy szoknyát, parasztszoknyát a karjára tett... - Gyere, ember! Mikor közeledtek a nagyságos úrnak a kastélya felé. akkor az asszony négykézláb állt, a fejit betakarta, a szoknyát feldobta. a farát. betolatott. - No, ember, üljél a hátamra! Farral betolatott az asszony a nagyságos úrhó. - Na. nagyságos úr. meghoztam az állatot, hát ismerje föl! Körülment rajta a nagyságos úr, nézi, nézi... - Hát ha megdöglök, se tudom, hogy milyen állat lehet ez! Odaállt hátulra a faráhó az asszonynak, nézi, azt mondja: a teje az nincs neki, de képe az van kettő, de a szája, hogy lefelé van, nem keresztbe, szeme meg csak egy van. A szakálla meg össze-vissza... - Hát ha megdöglök, se tudom, hogy ez milyen állat! - Aszongya az em¬bernek: -Ide hallgassál, lovagoljál el evvel a csúfságos állatval innen, mer ha megdöglök, se tudom, hogy milyen állat ez! Tied az összes répa, csak vidd innen ezt a csúf állatot! Hát az asszony túljárt a nagyságos úrnak az eszin.       Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★
13 szavazat