• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A királykisasszony tátoscipője

Részletek

Látogatás
12241
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Volt egy nagygazdag királykisasszony. De az olyan gazdag volt, hogy olyan nem volt az egísz világon. Addig fódoztatta a cipőjit, hogy még a fót hátán is fót volt, és elment vélle egy fürdőhelyre. Voltak ott többen sokan, és ellopta egy másiknak a cipőjét. Felhúzott egy szíp, új cipőt, de a magáét, mármint a fótosat, feltette egy almárium tetejire a sok befőttes üveg közé. (Uborka volt benne. - Annál finomabb befőttek voltak, meggyek.) "Na - gondolta magában - , most már megszabadultam a rongyos cipőtűl, mehetek a jó cipővel." Hát, uram teremtőm, mikor bémentek abba a szobába, amelyikbe volt a királykisasszony, látják, hogy a rongyos cipő ül fenn az almáriom tetejin, a sok befőttes üveg lenn a földön, a rongyos cipő pedig az üvegek helyin. Hivatják a kisasszonyt, me tudták, hogy kié volt a rongyos cipő. Na, megijed most már a királykisasszony, hogy a cipő nem ír annyit, a rongyos, de az új se, mint amennyit kell fizetni a sok befőttekír. Akkor levettík a lábárúl az új cipőt, ráhúzták a rongyost.   Felhúzta a rongyos cipőt, ment tuvább vélle. Elírkezett egy nagy mulatsághoz. Bé akar menni, de rongyos volt a cipő. "Hogy menjek bé? - gondolta magában. - Királykisasszonynak szígyen ilyen rongyossal menni." Bément egy cipőüzletbe, hogy vásároljon cipőt, hogy ne vigye a lábán a rongyos cipőt. Itt már vásárolt magának egy pár új cipőt. Amint megnízte magát a tükörben, hogy hogy áll az új cipő, gondolta: "Na, most már itthagyom, ne is lássam ezt a rongyos cipőt többet." Bétette az a tükör megé, amíkben megnízte magát, hogy milyen szépen áll az új cipő.Elment abba a nagy mulatságba, hát uram teremtőm, mikor a legjobban múlat a királykisasszony, hogy megszabadult a rongyos cipőtül, beszólnak:   - Hát húnn az a kis királykisasszony, aki a cipőt vásárolta?   A rongyos cipő mind kiverte a nagy tükröt, a királykisasszonynak ki kellett fizetni. No, most már mitévő legyen? A tükör majdnem többet írt, mint az új cipő. Gondolkozik magában, hogy milyen módon tudna megmenekedni a rongyos cipőtűl, de nem tudott megmenekedni tülle. Ment aztán, amig kapott egy malomgátat. Próbálta, hogy hajitsa belé, de egy hajitással nem tudta beléhajítanni. Gondolta hogy: "Közelebb menek a gáthoz, úgy csak belé tudom hajítanni és megmenekszem tülle."   De bizony a cipő azt mondta:   - Csak úgy menek, ha ketten menünk, me sokáig hurcoltál engemet.   Meghajította harmadikszor, és így elmentek mind a ketten. Ha mind a ketten el nem mentek volna, még a mese tovább tartott volna.                
Értékelés
★★★
15 szavazat