• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A huszár, a szúnyog meg a farkas

Részletek

Látogatás
29461
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Hát azt tudod-e, miért mondja a szúnyog, hogy: szööögény? Egyszer a szúnyog panaszkodott a farkasnak, hogy az ember őt el akarja pusztítani. - Na, gyere - mondja neki a farkas --, mutasd meg nekem, melyik az. Mennek, mendegélnek, ahogy ballagnak az úton, láttak egy gyereket a porban játszani. - Ez az? - kérdezi a farkas a szúnyogot. - Ez még csak lesz ember - mondja az. Tovább bandukolnak, arrébb egy öregember üldögél az árok partján. - Hát akkor ez? - Á, dehogy - legyintett a szúnyog -, ez már csak volt ember. Ballagnak tovább, szembejön velük egy huszár. - No, ez az! - kiabálta a szúnyog. - Öld meg! A farkas megtámadta a huszárt. Rálőtt az a karabélyával háromszor is, de nem találta el. A farkas fölugrott a ló nyakába, a huszár torkát akarta kiharapni. A huszár kirántotta a kardját, aztán fölaprította vele a farkast. Mikor aztán a huszár elvágtatott, a szúnyog odaállt a szétdarabolt farkashoz. Elkezdett sírdogálni: szööögény! Azóta minden szúnyog a pártfogóját siratja, de ha teleszívja magát vérrel, azután elszállhat, akkor meg azt mondja: - Bolond voltál, mert jóltartottál!     szerk. Tóth Béla Legeltetés a három sárkány pusztáján - Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest - 1984
Értékelés
★★½
65 szavazat