• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A hasznosi Mária-jelenés

Részletek

Látogatás
10003
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
A Szüzanya úgy jelent meg, hogy vót egy Klára néni, az hasznosi asszony vót, Hasznoson lakott. De ez messze van Hasznostúl nagyon! És akkor éjszaka hogy az elmondta az úrangyalát, ugye megjelent neki a Szüzanya, oszt mondta neki, hogy: - Gyere velem! És akkor az asszony - hát hogy éjszaka vót - mondta az urának. hogy kisértse el őtet. Az ura persze nem akarta. Aszongya: - Mit szólnak az emberek, hogy hát ilyeneket kitanálsz! Oszt hogy csak el köllött menni az embernek vele - de messze van, hegyeken, erdőkön keresztül, úgyhogy én is nem is tudom, hogy Hasznostúl mennyi kilométer lehet erdőn keresztül. De jó nagy hegyen van bizony az! Nagyon magossan, teljesen a Mátra tetejin van. No. oszt kimentek, és akkor mondta a Klári néninek [Szűz Mária], hogy kaparjon. Hogy kaparjon vizet! Akkor a nagy hegy tetejin mindjárt fölfakadt a víz. Akkor oszten mondta vót, hogy legközelebb, ha megy, akkor vigyen fűrészt! És akkor ott vót egy nagy kígyó, oszt a fűrészvel el köllött vágni a tejit. A kígyónak a fejit elvágta. Én is ismertem az asszont, ilyen szerény öregasszonka vót. Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★½
11 szavazat