• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A három kismalac

Részletek

Látogatás
242710
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt három malacka. Azok egy kicsi szénaboglyában éltek. Egy éjszaka rájuk talált a farkas, majd bekapta a legkisebb malacot, de mind a hárman elszaladtak. Mentek, mentek, egyszer csak találkoztak egy emberrel. Vitt egy kocsi fát. Azt mondja a középső malacka: - Bácsi, adna nekünk egy kis fát, hogy csináljunk egy kis házacskát? - Én adok. Csináltak egy kis házat, és egyszer jön a farkas. - Eresszetek be, malackáim, mert nagyon fázom. - Nem engedünk be. - Eresszetek be, mert ha nem, felmegyek a ház tetejére, s berontom. Akkor sem engedték be. Felment a farkas a ház tetejére, és addig fészkelődött, amíg be nem rontott. Mikor berontott, a három malac mind elszaladt. Mentek, mentek, addig mentek, amíg megint nem találkoztak egy emberrel. Vitt egy kocsi téglát. Azt mondja a legnagyobb malacka: - Bácsi, nem adna nekem egy kicsi téglát, hogy csináljak egy kis házat? Azt mondja az ember: - Én adok. Adott is; és a legnagyobb malacka csinált egy kis házikót. Egyszer csak jön a farkas. Azt mondja: - Eresszetek be, kis malackák! Azt mondja a legnagyobb malac: - Nem eresztelek. - Eressz be, kis malacka, mert felmegyek a ház tetejére, s berontom. Fel is ment, de nem tudott berontani. Azt mondja: - Ha nem engedsz be, akkor gyere el holnap reggel hét órakor, mert én tudok egy olyan kertet, amiben gyümölcs annyi van, dió, szilva, körte, szedünk belőle. Azt mondja a legnagyobb malacka: - Jó, elmegyek. A malacka felkelt reggel hat órakor, hamarabb elment, mint a farkas, és jól megpakolta magát. Õ maga is evett és hazasietett. Egyszer csak jön a farkas. - Malacka, felkeltél-e, jössz-e? Azt mondja: - Hahaha, én már előbb ott voltam, mint te! Hoztam is haza. A farkas megint valamit kieszelt, hogy holnap reggel hat órakor megint jöjjön el abba a kertbe, van ott gyümölcs, szőlő, minden. Azt mondja a malacka: - Jó. - De a malacka megint előbb felkelt, öt órakor elment, jól megpakolta magát, és hozott is haza a többieknek. Egyszer csak megint jön a farkas. Azt mondja: - Malacka, nem jössz? - Ó, én már ott voltam. Haza is hoztam, meg én is jóllaktam. Hát a farkas nagyon mérges lett. Akkor azt mondja: - Gyere el, tudok bort, egy hordó bort. Kelj fel öt órakor, s menjünk el. Azt mondja a malacka: - Jó! A malacka felkelt reggel négy órakor, elbújtatta a két kicsit, és elment. A bort megitta, és belebújt a hordóba. Egyszer csak jön a farkas. Nyitva volt az ajtó, gondolta, elmentek a malackák. Nagyon megörült, hogy most kinn a határban éri a malackákat, és megeszi mind a hármat. Futott. Észrevette a legnagyobb malacka, hogy jön a farkas, és mindig gurult elébe. Mindig jobban és jobban kergette a farkast, addig kergette, amíg a farkas el nem szaladt. Õ meg kibújt a hordóból, és hazament. Bezárta az ajtót. Egyszer csak jön a farkas. - Jössz-e, malacka? Azt mondja: - Hát én már ott voltam, még téged is megkergettelek. Azt mondja a farkas: - Ha te voltál az, engedj be. Azt mondja: - Nem engedlek. - Legalább csak egyik lábamat engedd be. Azt beengedte. Akkor azt mondja a farkas: - A másik lábamat is engedd be. - A másikat nem engedem be. Várj egy cseppet, majd egészen beengedlek. Akkor azt mondja a farkas: - Engedj be, mert különben rátok rontom a házat. Akkor a malacka azt mondja: - Nem félünk mi attól! A legnagyobb malacka feltett egy nagy üstöt vízzel, s rakott jó nagy tüzet, hogy forrjon a víz. Felment a farkas a ház tetejére, kaparta a kéményt. A malacka a kémény alá tette az üstöt a vízzel, hogy mikor a farkas beesik, akkor essék bele a vízbe. Kapart, kapart, addig kapart, hogy bele is esett. Akkor a malacka ráborított egy nagy pokrócot, lekötötte és megforrázta jól. Akkor aztán megsütötték, és olyan lakomát csaptak, hogy a fülük is kétfele állt. Ha a három malacka a farkast meg nem ette volna, az én mesém is tovább tartott volna.   szerk. Kovács Ágnes Icinke-picinke - Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest - 1972
Értékelés
★★½
477 szavazat