• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A félig nyúzott bakkecske

Részletek

Látogatás
48044
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Volt egyszer egy öregember meg egy öregasszony, s azoknak volt három gyermekük meg egy kecskéjük. Azt a kecskét el kellett vinni legeltetni. Az öregember elküldte a legnagyobb gyermeket - Feri volt a neve -, hogy legeltesse meg a kecskét. A gyermek meglegeltette, hazavitte. Az öregember kérdezte: - Ettél-e, kecske, ittál-e? A kecske azt mondta: - Se nem ettem, se nem ittam. Akkor az ember elküldte a középső gyereket - Gyuri volt a neve -, hogy etesse meg, itassa meg a kecskét. Az is elvitte, megetette, megitatta jól, és hazavitte. Megint kérdi az öreg: - Ettél-e, kecske, ittál-e? A kecske megint azt felelte: - Se nem ettem, se nem ittam. Akkor az ember elküldte a harmadik gyereket, Pistát, hogy megetesse a kecskét. Megetette, megitatta jól, és hazavitte. Megint kérdi az öreg: - Ettél-e, kecske, ittál-e? A kecske megint azt felelte: - Se nem ettem, se nem ittam. Akkor elküldte az öregasszonyt, hogy legeltesse meg azt a kecskét. Az is elvitte, megetette, megitatta jól, és hazavitte. Megint kérdezte az öreg: - Ettél-e, kecske, ittál-e? A kecske megint azt felelte: - Se nem ettem, se nem ittam. Akkor az öreg megharagudott. - Megállj, kecske, én is elviszlek, megetetlek, megitatlak, lássuk, nekem is így felelsz-e, hogy se nem ettem, se nem ittam! Akkor az öreg megetette, megitatta és hazavitte. Kérdezte otthon: - No, ettél-e, kecske, ittál-e? De a kecske neki is azt felelte: - Se nem ettem, se nem ittam. Az öreg vett egy kötelet, s megkötötte egy fához a kecskét, és féligre megnyúzta. Akkor elengedte a kecskét, hogy menjen világgá. A kecske mendegélt, kiért egy erdőbe. Talált egy borzházat, és bement abba. Mikor a borz hazament, kérdezte, ki van benn a házban. Akkor a kecske azt felelte: - Én vagyok, a féligre nyúzott bakkecske. A borz nem tudta, hogy mit csináljon, hogyan csalogassa ki a kecskét, hogy ő tudjon bemenni. Akkor elment, s elhívta a farkas komáját, és így szólt neki: - Gyere, komám, segíts, csalogassuk ki valahogy azt a kecskét a házamból. A farkas elment, de az se bírta a házból kicsalogatni a kecskét. Akkor a borz elment a róka komához, s azt mondta: - Gyere, komám, csalogassuk ki valahogy azt a kecskét a házamból. Elment a róka, de az se bírta kicsalogatni. Akkor összetanakodtak, hogy még kit hívjanak oda segítségnek. A róka körülnézett, felnézett a fára, és meglátott egy szúnyogot a fa tetején. Így szólt neki: - Gyere, szúnyog komám, hogy csalogassuk ki a féligre nyúzott bakkecskét a borz koma házából. Akkor azt mondta a szúnyog: - Csak csendbe legyetek, én mindjárt odaszállok. A szúnyog beszállott a borz házába, és belecsípett a kecske hátába. Mindjárt kiment a házból a kecske. Úgy elszaladt, hogy még máig is szalad, ha meg nem állott. Ha a kecske el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott volna.   szerk. Kovács Ágnes Icinke-picinke - Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest - 1972
Értékelés
★★★½
115 szavazat